سازمان ملل متحد – روز بین المللی محو خشونت های جنسی حین منازعات (۱۹ جون ۲۰۱۸ / ۲۹ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت روز بین المللی محو خشونت های جنسی حین منازعات، تعهداش را در راستای مبارزه علیه این پدیدهء شوم مجدداً یادآور می گردد.

JPEG

آخرین گزارش دبیر گُل سازمان ملل متحد هنوزهم حاکی از ۱۹ حالت و وضعیت جنگی است که طی آن چنین سوء استفاده ها، نقض و تجاوزات به مشاهده رسیده، و همچنان در این گزارش ۵۱ قضیهء عاملینی که گه گاهی بطور منظم متوسل به ارتکاب خشونت های جنسی چون تاکتیک جنگ، شیوه های زجر و شکنجه، و ابزار رعب و دهشت گردیده اند، مشخص و آشکار شده است.

جمهوری فرانسه علیه معافیت از خشونت های جنسی حین درگیری های خونبار و مرگبار مبارزه می کند :

- بواسطهء تعمیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان "زنان، صلح و امنیت" ، بخصوص بذریعهء پلان ملی عملکرداش ؛

- بوسیلهء حمایت از فعالیت نماینده خاص دبیر گُل سازمان ملل متحد، مسئول مبارزه با این پدیده، با تمویل مالی بخصوص یک پُست متخصص جوان وابسته به دفتر کاری موصوفه ؛

- با مدد به انتصاب مشاورین مسئول حفاظت از زنان در بطن عملیات حفظ صلح.

در ماه جولای سال ۲۰۱۷ میلادی (سرطان/اسد سال ۱۳۹۶ هجری شمسی)، مأموریت برای فعالیت انسان دوستانهء مرکز بحران و حمایه (سی.دی.سی.اس.) مربوط به وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، یک رویکاری انجمن موسوم به "اِلیزکیر-عراق" در کردستان عراق را به نفع کمک روانی – اجتماعی به زنان یزیدی که قربانیان خشونت های جنسی اند، نیز تمویل کرد.

از سال ۲۰۱۶ الی سال ۲۰۱۸ میلادی (از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، مأموریت برای استقرار ثبات مرکز بحران و حمایه (سی.دی.سی.اس.) وابسته به وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، چندین رویکار را جهت مبارزه با خشونت های انجام یافته بالای زنان و پشتیبانی از رسیدگی همه جانبه به ایشان (رسیدگی طبی، حمایت روانی – اجتماعی، عدلی و قضایی وغیره)، بخصوص در کشورهای جمهوری مرکز افریقا و یمن تمویل مالی کرد.

جمهوری فرانسه بسیج اش را در راستای ختم تمامی اشکال و انواع خشونت های انجام یافته بر زنان و دختران، تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-pour-l-elimination-des-violences-sexuelles

تاریخ نشر 26/06/2018

قسمت بالایی صفحه