سازمان ملل متحد – روز بین المللی مبارزه علیه معافیت از ارتکاب جنایات در برابر خبرنگاران (۲ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۱ عقرب ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی مبارزه علیه معافیت از ارتکاب جنایات در برابر خبرنگاران، وابستگی خویش را به تأمین امنیت خبرنگاران، و به ارتقا و ترویج آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان مجدداً تأیید می کند.

JPEG

خبرنگاران که اکثراً تحت تهدیدات، گاهی مورد خشونت و تعدی قرار گرفته و یا محبوس می گردند، بعضی شان تعهد خدمتگزاری شان را در راستای خبررسانی و ارائهء اطلاعات به هموطنان شان به بهای جان های شیرین شان می پردازند – نظر به آمار انجمن گزارشگران بدون مرز - (ار.اس.اف.)، در سال جاری میلادی بیش از ۳۰ خبرنگار به قتل رسیده اند.

جمهوری فرانسه درحالیکه جنایات ارتکاب یافته علیه خبرنگاران اکثر اوقات بدون مجازات باقی می ماند، می طلبد تا عاملین چنین جنایات به پای میز عدالت و کیفر کشانده شده، و همچنان نیز دول در راستای ایجاد یک جو و فضای مطمئن برای ایفای وظیفهء خبرنگاری جد و جهد ورزد. این مأمول یکی از اهداف ابتکاری موسوم به "اطلاعات و مردم سالاری" را که از سوی انجمن گزارشگران بدون مرز – (ار.اس.اف.) راه اندازی شده است، تشکیل می دهد - جمهوری فرانسه از این ابتکاری که قبلاً ۳۰ دولت با آن ملحق گردیده است، فعالانه پشتیبانی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-pour-la-lutte-contre-l-impunite-des-crimes

تاریخ نشر 03/11/2019

قسمت بالایی صفحه