سازمان ملل متحد – روز بین المللی دختران (۱۱ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۹ میزان ۱۳۹۷)

تأمین مساوات میان زنان و مردان در اولویت دورهء کاری پنجساله رئیس جمهوری و حکومت فرانسه قرار دارد. بدین عنوان فرانسه ختم تحمیل تبعیضات بر دختران و زنان، ازبین بردن همه اشکال و انواع خشونت های وابسته با جنسیت، با ازدواج های زودهنگام اطفال، در قلب سازمان های چندجانبه بسیج است. فرانسه جهت ارتقای استقلالیت و رهایی جمیع زنان از قیود و قیمومیت و فراهم نمودن زمینهء دسترسی مساویانه به معارف، غذا، عدالت و صحت، نیز متعهد است.

JPEG

فرانسه تعاملات مذکور را بتاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ میزان) گذشته، درحاشیهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعقدهء نیویارک، حین یک رویداد بسطح بُلند درمورد تعلیم و تربیه دختران که با همکاری دول انگلستان و کانادا مشترکاً تنظیم گردیده بود، مطرح ساخت. طی رویداد یادشده، جهت تضمین برخورداری دختران از حق مسلم شان به تعلیم و تربیه، و آنهم یک حق بنیادینی که در راستای پیشبرد انکشاف اجتماعی، رُشد اقتصادی و رسیدن به اهداف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) موثر و مفید تمام می شود، تعهدات عملی ابلاغ گردید.

فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی دختران، تعهد راسخ اش را در راستای دفاع از حقوق بنیادین دختران در سراسر جهان تذکار می دهد.

JPEG

تعلیم و تربیه دختران جوان، یک اولویت مشارکت جهانی برای معارف (پی.ام.او.) بشمار می آید. کنفرانس تشکیل مجدد این مشارکت جهانی در ماه فبروری ۲۰۱۸ میلادی (دلو/حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) گذشته تحت ریاست کشورهای سِنِگال و فرانسه در شهر داکار برگزار گردید. کنفرانس مذکور تعهد مصمم اش را با ده برابر ساختن سهمیه اش آشکار و ثابت ساخت. مشارکت جهانی برای معارف (پی.ام.او.)، جهت تمویل و راه اندازی پلان های سکتوری برای معارف، با درنظرداشت تعاملات برابری میان دختران و پسران، با اتخاذ تدابیر عملی مانند ایجاد زیرساختارهای مناسب برای پذیرش دختران در مکاتب، آموزش و پرورش مدرسین و کارمندان تعلیمی در امر جلوگیری از کلیشه های جنسیتی، ادغام محتوی های مختص به برابری دختر – پسر در برنامه های تدریسات ثانوی و غیره، به کشورهای شریک، بخصوص به کشورهای افریقایی کمک می کند.

(...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-internationale-de-la-fille-11-10-18

تاریخ نشر 14/10/2018

قسمت بالایی صفحه