سازمان ملل متحد – دیدار و گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با رئیسه عمومی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" (۲۲ فبروری ۲۰۱۹ / ۳ حوت ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۲۲ فبروری ۲۰۱۹ میلادی (۳ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با خانم اودرهِ ازولیِ، رئیسه عمومی سازمان ملل متحد در امور تعلیمی، علمی و فرهنگی - "یونسکو" ملاقات و گفتگوی کاری انجام داد.

JPEG

وزیر امور خارجه کشور حمایت همه جانبه جمهوری فرانسه را از سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" که عملکرداش درعرصه های معارف، علوم، فرهنگ و حفاظت از میراث باستانی بطور چشم گیری در مسیر تعمیل هدف صلح سازمان ملل متحد موثر تمام می شود، مجدداً تأیید نمود.

آقای لودریان بر ارادهء راسخ مان به بذل جد و جهد در همکاری تنگاتنگ در قبال اولویت های که جمهوری فرانسه به سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" قائل است، تأکید ورزید، بخصوص درمورد اولویت های آتی :

- موصوف اعلام نمود که جمهوری فرانسه سهم داوطلبانه اش را در این سازمان جهانی برای ارتقای معارف، علوم و فرهنگ طی سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) بنفع برنامه ها و رویکارهای مختص به تعلیم و تربیه دختران و به قارهء افریقا، بسطح ۵ میلیون یورو افزایش می دهد ؛

- نامبرده خاطرنشان ساخت که درچوکات ریاست گروه هفت کشور صنعتی جهان - "جی.۷" تحت رهنمایی فرانسه، بتاریخ ۵ جولای (۱۴ سرطان) آینده یک جلسه مشترک وزرأی انکشاف و معارف را مشترکاً رهبری خواهد نمود، و یک کنفرانس بین المللی درمورد دسترسی دختران به تعلیم و تربیه در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونسکو" در پاریس – این آژانس مقدم هدف انکشاف پایدار شماره ۴ ملل متحد -، تدویر خواهد یافت ؛

- مشارالیه تأیید نمود که جمهوری فرانسه بروز دوشنبه ۴ مارچ (۱۳ حوت) در کنفرانس بین المللی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" دربارهء چالش های هوش مصنوعی، اشتراک می ورزد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-la-directrice-generale-de-l

تاریخ نشر 03/03/2019

قسمت بالایی صفحه