سازمان ملل متحد – خروج ایالات متحده امریکا از شورای حقوق بشر (۱۹ جون ۲۰۱۸ / ۲۹ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از اتخاذ تصمیم مورخ ۱۸ جون ۲۰۱۸ میلادی (۲۸ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی) ایالات متحده امریکا مبنی بر عزم و جزم اش به خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار تأسف و تأثر می کند.

JPEG

ایالات متحده امریکا بعد از ختم جنگ جهانی دوم، سهم بارز و ارزنده را در اعمار نظم بین المللی مرتبط به محافظت از حقوق بشر داشت، و همچنان این کشور یک نقش عمده ای را در وضع و تصویب متون پایه گذار، بخصوص در مصوبهء ابلاغیه جهانی حقوق بشر، که ما امسال هفتادمین سالگرد ایجاد اش را تجلیل می نماییم، ایفا کرد. معهذأ، ما امیدواریم که ایالات متحد امریکا تصمیم اش را بازنگری کند.

جمهوری فرانسه وابستگی و علاقه مندی ویژه خویش را به نهادهای سازمان ملل متحد، و خاصتاً به شورای حقوق بشر ملل متحد که فعال ترین کانون بین المللی در راستای ارتقای حقوق بشر در بسی ممالک بشمار می آید، تذکار می دهد. جمهوری فرانسه از جانب خویش، نامزد مأموریت کاری جدید در بطن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دورهء ۲۰۲۱ – ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۰ – ۱۴۰۲ هجری شمسی) است.

سوال :محترما، در برابر اتخاذ تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر خروج اش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چه عکس العملی نشان می دهید ؟

جواب : لطفاً، به اطلاعیه ای که اندکی قبل در زمینه اعلام داشتیم، مراجعه نمایید. (...)

تشکر از توجه تان.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-retrait-americain-du-conseil-des-droits-de-l-homme-19-juin-2018

تاریخ نشر 21/06/2018

قسمت بالایی صفحه