سازمان ملل متحد – انتخاب اعضای غیر دائمی شورای امنیت (۷ جون ۲۰۱۹ / ۱۷ جوزا ۱۳۹۸)

فرانسه از انتخاب کشورهای استونیا، نایجر، سَنت - ونسان و لیِ گرُنادین، تونیزیا و ویتنام بحیث اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دورهء دوساله سر از تاریخ اول ماه جنوری سال ۲۰۲۰ الی آخر سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) استقبال می کند.

JPEG

فرانسه از دورنمای بذل سعی و تقلای خیلی تنگاتنگ با کشورهای فوق الذکر در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت عمده حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی را بعهده دارد، محظوظ و مشعوف گردیده و بخود می بالد.

فرانسه وابستگی و علاقه مندی عمیق خویش را به چند جانبه گرایی و حل مسالمت آمیز اختلافات تذکار می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت ارائهء پاسخ به تعاملات مذکور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بذل کار و زحمات موثر و مطمئن اعضای اش است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-election-des-membres-non-permanents-du-conseil-de-securite-07-06
https://news.un.org/fr/story/2019/06/1045071

تاریخ نشر 17/06/2019

قسمت بالایی صفحه