سازمان ملل متحد / اقلیم – روز جهانی اقیانوس ها (۸ جون ۲۰۱۷ / ۱۸ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت روز جهانی اقیانوس ها بتاریخ ۸ جون (۱۸ جوزا)، علاقه مندی و وابستگی خویش را به حفاظت و استفاده پایدار از منابع بحری و همچنان به مبارزه علیه تغییر اقلیم و اسیدی یا زهری شدن اقیانوس ها، تذکار داد.

JPEG

کنفرانس "اقیانوس های" سازمان ملل متحد، جهت تسریع بخشی تطبیق هدف انکشاف پایدار شماره ۱۴ درمورد ابحار و اقیانوس ها که یکی از اولویت های اجندای ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) انکشاف پایدار سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد، از روز دوشنبه ۵ الی روز جمعه ۹ جون ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۵ تا ۱۹ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر نیویارک دایر گردید.

بیش از ۵۰ فعال فرانسوی وابسته به اطوار مختلف (وزارتخانه ها، محققین، اهل تحقیقات و تحصیلات عالی، شرکت ها و انجمن های غیر حکومتی)، بخصوص جهت مرعی الاجرا نمودن توافقنامهء پاریس دربارهء اقلیم، در این رویداد مهم اشتراک ورزیدند.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-climat-journee-mondiale-des-oceans-08-06-17

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه