سازمان ملل متحد – اجلاس مجمع ملل متحد درمورد محیط زیست (نایروبی، ۴ – ۶ دسامبر ۲۰۱۷ / ۱۳ – ۱۵ قوس ۱۳۹۶)

از تاریخ ۴ الی ۶ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۳ الی ۱۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، سومین مقطع اجلاس مجمع سازمان ملل متحد درمورد محیط زیست در شهر نایروبی پایتخت کشور کِنیا دایر گردید.

JPEG

امسال، مقطع مذکور که یک رویداد عمده درعرصه زیست محیطی توصیف می گردد، درمورد مبارزه علیه آلودگی و کثافت تمرکز داشت. جمهوری فرانسه در این اجلاس ۱۶ تعهد داوطلبانه ای را که هدف آن خنثی و مبرأ بودن از گاز کاربُن تا حوالی سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) و همچنان فعالیت های مشخص تر ذیل می باشد، ارائه کرد : ختم فروش وسایط نقلیه پترولی یا دیزلی در سال ۲۰۴۰ میلادی (۱۴۱۹ هجری شمسی)، منع محصولات مختلف پلاستیکی با کاربُرد یکبار، ختم تشبث و استحصال مواد محروقاتی فوسلی، ختم استفاده از زغال سنگ در تولید برق و یا هم اتخاذ تدابیر گوناگون بنفع اقتصاد دورانی.

ابلاغیه بین الوزارتی نهایی ای که با اکثریت ارأ تصویب گردید، تأثیرات ممکنه مبارزه علیه آلودگی و کثافت بر تحقق اهداف توافقنامهء پاریس دربارهء اقلیم، و اهمیت تدابیر بودجوی ای که زمینهء تغییر اقتصاد را بصوب راه حل های کمتر آلاینده و بیشتر پایدار مساعد می سازد، خاطر نشان کرد.

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه پیام های فوق را حین "نشست عالی یک سیاره" مورخ ۱۲ دسامبر (۲۱ قوس) در شهر پاریس، به سرمایه گذاران عامه تذکار داد.
در اینجا کلیک کنید : https://www.oneplanetsummit.fr/fr/

و جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-assemblee-des-nations-unies-pour-l-environnement-nairobi-4-6-12#

تاریخ نشر 14/12/2017

قسمت بالایی صفحه