زیباترین پارک های ملی قارهء آسیا

ما اینبار شما را به انجام سفری بصوب پنج منطقهء باشکوه آسیا، در ساحاتی که انسان ها و حیوانات در تقارب تنگاتنگ باهم زیست می کنند، دعوت می نماییم.

JPEG

پارک ملی گوبی گوروانسیخان واقع جنوب کشور پهناور مغولستان، یکی از آخرین پناهگاه های اشتران وحشی تاتاری که نسل شان شدیداً در حال انقراض است، توصیف می گردد. اکنون، به تعداد ۸۰۰ نوع این اشتران وحشی در شرایط خیلی سخت و دشواری هنوز به زندگی ادامه می دهند.

JPEG

سرنوشت باشندگان نادر این منطقه صحرایی که در ردیف مناطقی با کمترین جمعیت متراکم کرهء زمین قرار دارد، با طبیعت و تحول آن خیلی نزدیک پیوند خورده است.

JPEG

این گزارش مستند جالب و آموزنده را از اینجا دریافت داشته، تماشا نمایید : https://www.arte.tv/fr/videos/059524-002-A/les-plus-beaux-parcs-nationaux-d-asie/

تاریخ نشر 03/07/2018

قسمت بالایی صفحه