زندگینامه

JPEG

آقای ژان میشل مارلود در سال 1953 در شهر پاریس چشم به جهان گشود. وی بعد از اتمام تحصیلات اش در رشته حقوق و علوم سیاسی و بعداً در مکتب ملی مدیریت در سال 1978 در وزارت امور خارجه تقرر حاصل نمود و ماموریت دیپلوماتیک اش را در جاکارتا (اندونیزیا) شروع نمود. بعد دوباره به فرانسه آمد و در معاونیت آفریقای شمالی و متعاقباً در دفتر خانم ادیت کریسون، وزیر تجارت خارجی ایفای وظیفه نمود. در سال 1986، وی به صفت مشاور همکاری و امور فرهنگی در شهر سیول (جمهوری کوریا) ایفای خدمت نمود. در سال 1988، وی دوباره به پاریس آمد و به سمت مسوول روابط با کشورهای در حال انکشاف در معاونیت شمال-جنوب تقرر یافت. درین زمینه، وی کمک اروپا و دیگر نهادهای بین المللی مانند CNUCED را بررسی می نمود. در سال 1993، وی به صفت سفیر در کیگالی (روندا) اعزام گردید. از سال 1994 الی 1998، آقای ژان میشل مارلود به حیث سفیر در لاپاز (بولیوی) خدمت نمود و در آنجا وی از رئیس جمهور شیراک برای بازدید دومی فی مابین رئیس جمهوران در تاریخ دو کشور پذیرایی نمود. در سال 1998، وی دوباره به پاریس آمد و برای مدت پنج سال به حیث مسوول منابع بشری وزارت امور خارجه کار نمود تا اینکه به صفت سفیر به کشور زیلاند جدید اعزام و در عین زمان در چندین کشور جزیره یی اقیانوس آرام نیز به حیث سفیر مورد اعتماد بود. بعد از ویلینگتون وی در سال 2007 به بوگاتا (کولومبیا) رفت که در آنزمان خانم انگرید بیتانکورت در گروگان جنگجویان فارک قرار داشت. در ماه جولای 2008 این خانم از بند گروگانها رها گردید. آقای ژان میشل مارلود در سپتامبر سال 2010 به حیث نظارتچی عمومی معاون امور خارجه گردید تا اینکه در ماه می 2013 به صفت سفیر به کابل اعزام گردید. آقای ژان میشیل مارلود متاهل میباشد.

تاریخ نشر 20/10/2013

قسمت بالایی صفحه