زمینشناس ژاک دو لاوین کنفرانسی را در مقر سفارت فرانسه دایر نمود [fr]

ژاک دو لاوین زمینشناس فرانسوی یک دیداری را نزد هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان انجام داد. نامبرده بدین مناسبت و در چوکات دور کنفرانس های زیر نام "هفته های کابل"، بتاریخ ۳ می ۲۰۱۶ (۱۴ ثور۱۳۹۵) یک بحث علمی و توضیحی را در مقر سفارت فرانسه تنظیم نمود. آقای دو لاوین قبل از آن یک کنفرانسی را در پوهنتون برگزار نموده بود.

عنوان این کنفرانس : « "زمینشناسان فرانسوی در افغانستان، گواهی از یک مسیر و خط سیر در افغانستان مرکزی – مأموریت اَلبِرت – فِلیکس لاپَرانت، "سی.اِن.اِر.اِس"، تابستان سال ۱۹۶۳ میلادی" »

JPEG

مشخص باید ساخت که در چوکات این مأموریت، ژاک دو لاوین بعد از شناخت و درک اش از افغانستان در اوایل سال های ۱۹۶۰ میلادی، برای نخستین بار بکابل آمد. عملاً در تابستان سال ۱۹۶۱ میلادی، پروفیسور اَلبِرت – فِلیکس لاپَرانت رئیس تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (سی.اِن.اِر.اِس) بعد از یک اقامتی در ایران با استفاده از موقع جهت حصول معلومات و برداشت دقیقی از افغانستان که در آن زمان از سوی زمینشناسان خیلی اندک شناخته شده بود، به این سرزمین می رود ؛ در حالیکه در چوکات همکاری میان فرانسه و افغانستان، گی مِنِسیهِ یکی از شاگردان پروفیسور لاپَرانت بتازگی بحیث استاد زمینشناسی در پوهنتون کابل تعیین شده بود. وی پایان نامهء تحصیلات عالی خویش را تحت رهنمایی لاپَرانت نگاشته و تکمیل نموده و حین مسافرت اَلبِرت – فِلیکس لاپَرانت، استاد خودرا در طول اقامت اش در افغانستان با امکانات خیلی محدود دست داشته یاری می رساند.

JPEG - 20.5 kb
Albert-Félix de Lapparent, en 1959.

اَلبِرت – فِلیکس لاپَرانت در سال ۱۹۵۹ میلادی

پروفیسور لاپَرانت در اولین مأموریت خویش معدن آهن حاجیگگ را کشف و آن را اینطور توصیف می کند : "یک کوهی از آهن، یک معدن وسیع و ناشناخته مملو از سنگهای آهن مغناطیسی". به تعقیب این دریافت، وزیر معادن وقت و سردار محمد نعیم وزیر امور خارجه افغانستان پروفیسور لاپَرانت را می پذیرند و نامبرده بالاخره بحضور محمد ظاهر شاه شرفیاب می گردد.

لاپَرانت در تابستان سال ۱۹۶۳ میلادی در یک مأموریت جدیدی بین ماه های جولای و سپتامبر همان سال، از یکی از شاگردان اش به اسم ژاک دو لاوین که بتازگی موفق به اخذ شهادتنامه ختم تحصیلات گردیده بود، خواهش می کند که وی را در عزیمت اش همراهی نماید. ترسیم یک "مسیر و خط سیر زمینشناسی در تمام افغانستان مرکزی" هدف این مأموریت را تشکیل می داد.

اعضأی مأموریت لاپَرانت با طی مسافت بیش از ۸۰۰۰ کیلومتر، گاهی برسواری اسپ، با داشتن نقشه های انگلیسی سالیان ۱۹۲۰ میلادی و تنها با یک قاموس انگلیسی – فارسی و معهء یک مترجم زبان پشتو، در مورد زمینشناسی افغانستان بر کشفیات اهمی نایل آمدند : این دست آوردها و کشفیات علمی بعد از برگشت به فرانسه، طی یک سال در اکادمی علوم و در "انجمن آتشفشان شناسی اتحادیه بین المللی جیودِزیک و جیوفزیک"، علی الخصوص در قسمت کشف "آتشفشان های واکک"، به معرفی گرفته شد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه