ریاست گروه هفت کشور صنعتی جهان یا "جی.۷" تحت رهنمایی جمهوری فرانسه

گروه هفت کشور صنعتی جهان - "جی.۷"، تلفیقی است از کشورهای فرانسه، ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، جاپان، ایتالیا و کانادا، و سران دول و حکومت های ممالک فوق الذکر در نشست عالی سالانه گردهم می آیند.

JPEG

گروه هفت کشور صنعتی جهان - "جی.۷" برعلاوه مسائل اقتصادی ای که در بطن تهداب تشکیل اش جا دارد، منبعد یک کانون تفاهم و گفتمان در راستای ارائهء پاسخ های مشترک به تعاملات بزرگ جهانی توصیف می گردد : مثلاً جستجو و ارائهء پاسخ ها به موضوعاتی چون صلح و امنیت، مبارزه علیه دهشت افگنی، انکشاف، معارف، صحت، محیط زیست و تغییر اقلیم.

هشت سال بعد از تدویر نشست عالی دووِیل، اینبار نوبت جمهوری فرانسه است تا ریاست گروه "جی.۷" را در سال جاری میلادی عهده دار گردیده و یک نشست عالی ای را که از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آگست سال ۲۰۱۹ میلادی (از ۲ تا ۴ سنبله سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر بیاریتز برگزار می گردد، تنظیم کند.

نشست عالی بیاریتز

رئیس جمهوری فرانسه بعد از تدویر اجلاس نشست عالی مورخ ۸ و ۹ جون سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ و ۱۹ جوزا سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) شارلوا منعقدهء کِبّک تحت ریاست کانادا، اعلام داشت که نشست عالی سران دول و حکومت ها در مقطع عروج ریاست فرانسوی، از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آگست سال ۲۰۱۹ میلادی (از ۲ تا ۴ سنبله سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر بیاریتز برگزار خواهد گردید.

جمهوری فرانسه از بدو ایجاد "جی.۷"، میزبان شش نشست عالی این گروه هفت کشور صنعتی جهان بود : رامبویهِ در سال ۱۹۷۵ میلادی (سال ۱۳۵۴ هجری شمسی)، ورسای در سال ۱۹۸۲ میلادی (سال ۱۳۶۱ هجری شمسی)، پاریس ("ارش دو لا دِفانس") در سال ۱۹۸۹ میلادی (سال ۱۳۶۸ هجری شمسی)، لیون در سال ۱۹۹۶ میلادی (سال ۱۳۷۵ هجری شمسی)، اِویآن در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ۱۳۸۲ هجری شمسی) و بالاخره، دووِیل در سال ۲۰۱۱ میلادی (سال ۱۳۹۰ هجری شمسی).

JPEG

ساخت و ساز ریاست

احراز مقام ریاست گروه هفت کشور صنعتی جهان - "جی.۷" از جانب رئیس جمهور امانوئل ماکرون مطرح و راه اندازی شد. برای آماده گیری ها و اتخاذ تدابیر لازمه در این راستا، بخشی موسوم به "شِرپا" در رأس یک کُمیتهء رهبری قرار دارد. این مرجع دربرگیرندهء سه رشته ای است که به امور ریاستی نظر به سمت و سوهای تعیین شده از جانب رئیس جمهور کمک می رساند :

- بخش "شِرپا، حاوی یک تیم خاص تحت مدیریت کمیته فرعی "شِرپا" "جی.۷" که مسئولیت هماهنگی و رهبری تمامی امور را بدوش دارد ؛

- بخش سیاسی که خاصتاً به مسائل امور خارجی می پردازد ؛

- بخش مالی.

دارالانشأی عمومی رهبری فرانسه در رأس "جی.۷" وظیفهء تعریف و تشخیص نیازمندی های تدارکاتی همه تجمعات و تظاهرات، و همچنان ترتیبات و آمادگیری، تنظیم و تأمین امنیت جلسات مقدماتی و نشست عالی را بعهده دارد. دارالانشأی مذکور در ارتباط و تماس با ادارات ذیربط وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، رهنمایی ارتباطات و مسائل تشریفاتی را به پیش می برد. بالاخره این مرجع مهم، نظم و یکپارچگی تمام برنامه ها و بودجه ریاست "جی.۷" را از سوی فرانسه حفظ می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/presidence-francaise-du-g7/

تاریخ نشر 08/01/2019

قسمت بالایی صفحه