شرق میانه – سوال و جواب – برگرفته موجزی از جلسهء مطبوعاتی (۱۴ جون ۲۰۱۹ / ۲۴ جوزا ۱۳۹۸)

سوال : جمهوری فرانسه دربارهء نشست امریکایی در بحرین که به روند صلح اختصاص یافته است، چه فکر می کند ؟ آیا از پاریس برای اشتراک در نشست صلح دعوت بعمل آمده است ؟

جواب : موقف و موضع مان درقبال حل و فصل منازعهء اسرائیل و فلسطین ثابت و موبد است، و وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه آن را چندین مرتبه تذکار داده است : ما فقط به یک چوکات وابستگی و علاقه مندی داریم، و آن عبارت است از چهارچوب حقوق بین الملل، علی الخصوص قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ؛ یک کار شیوه : یعنی، مذاکره ؛ یک هدف : یعنی موجودیت دو دولت – اسرائیل و فلسطین که در یک فضای صلح و امن و در محدودهء سرحدات شناخته شده، با داشتن بیت المقدس منحیث پایتخت دو دولت، درکنارهم زیست نمایند.

ما دعوتنامه عنوانی مان را جهت اشتراک در یک کارگاه اقتصادی ای که در اثر ابتکار ایالات متحده امریکا و سلطنت بحرین بروز های ۲۵ و ۲۶ جون (۴ و ۵ سرطان) در شهر ماناما دایر می گردد، دریافت داشته، درج و مرقوم نمودیم. ما، دراین بابت با شرکای مان، بخصوص با شرکای اروپایی مان در تماس و ارتباط استیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/evenements/article/processus-de-paix-q-r-extrait-du-point-de-presse-14-06-19

تاریخ نشر 26/06/2019

قسمت بالایی صفحه