روسیه – گفتگوی ژان – مارک ایرو با همتای روسی اش (۴ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۵ حمل ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۴ اپریل ۲۰۱۷ (۱۵ حمل ۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه با همتای روسی اش آقای سِرگی لوروف، جهت تقدیم مراتب تسلیت و همدردی عمیق اش و اظهار اطمینان به موصوف از پشتیبانی و همبستگی فرانسه در قبال سوءقصد نفرت برانگیزی که شهر سَنت – پِتِرزبورگ را بتاریخ ۳ اپریل ۲۰۱۷ (۱۴ حمل ۱۳۹۶) هدف قرار داد، ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

وزیر امور خارجه فرانسه در مقابل مصبیت دهشت افگنی ای که هر دو کشور مان را آسیب رسانیده است، بر ضرورت جامعهء جهانی واحد و متفق تأکید ورزید. نامبرده یادآور شد که فرانسه هرلحظه آماده است تا به هر نوع تقاضای امداد و دستیاری در صورت اعلام آن از سوی فِدِراسیون روسیه، پاسخ دهد.

وزرأی امور خارجه فرانسه و روسیه اوضاع اوکراین را نیز مطمح بحث قرار دادند. آقای ژان – مارک ایرو، از فِدِراسیون روسیه خواست تا به حمایت از آتش بس اخیراً تجدید شده در اوکراین کاملاً متعهد باشد. این آتش بس باید زمینهء پیگیری مذاکراتی بنام چهارچوب یا شکل "نورماندی" را که اکنون جهت تطبیق توافقات مینسک جریان دارد، فراهم نماید.

بالاخره، آقای ژان – مارک ایرو در باب کشور سوریه، مراتب مذمت و نکوهش فرانسه را در قبال حملهء کیمیایی بر خان شیخون خاطر نشان نمود. موصوف افزود و تأکید ورزید که این عمل وحشیانه بی کیفر باقی نمی ماند و جامعهء جهانی در مجموع باید مسئولیت پذیر شده و در مسیر تثبیت و تشخیص واقعیت ها و مسئولیت ها جد و جهد کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-son-homologue-russe-04-04-17

تاریخ نشر 06/04/2017

قسمت بالایی صفحه