روسیه – سخنرانی ژان - ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در سیمیناری تحت عنوان "الکساندر سولژِنیتسین : یک نویسنده ای در مبارزه با قرن اش" (پاریس، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۹ عقرب ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۹ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان -ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، در سیمینار بین المللی ای که بمناسبت گرامیداشت از صدومین سالگرد تولد نویسنده نامور الکساندر سولژِنیتسین در انستیتیوت فرانسه تدویر یافته بود، اشتراک ورزید.

JPEG

این سیمینار بدور خانم ناتالیا سولژِنیتسینا، همسر نویسنده متذکره،، متخصصین برجسته فرانسوی و خارجی آثار سولژِنیتسین را گردهم آورد. تنظیم این تجمع و همچنان برگزاری یک نمایشگاهی در شاروالی ناحیهء پنجم شهر پاریس تحت رهنمایی و نظارت "گفتگوی تریانون" – (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/dialogue-de-trianon-09-02-18) قرار داشت ؛ "گفتگوی تریانون" یک مجتمی است که به ابتکار رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون و همتای روسی اش ولادیمیر پوتین جهت تحکیم پیوندها میان جوامع مدنی روسی و فرانسوی در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) تشکیل گردید و آغاز به کار کرد.

آقای ژان - ایوو لودریان ضمن سخنرانی اش در این سیمینار از خاطرات و آثار گرانمایه این نویسنده سترگ و مخالفی که میراث ادبی اش اکنون در نصاب تعلیمی مکاتب - بخش مطالعه هم در فرانسه و هم در روسیه جا دارد، استقبال و تمجید نمود. الکساندر سولژِنیتسین در عین زمان نمادی است از مقاومت اخلاقی در مقابل استبداد، مبارزه برای آزادی و نیاز و توقع حقیقت. موصوف اما با تکلم به زبان جهانی یک روشنفکر عمیقاً روس بوده، و با تبارز شجاعت و استعداد نویسندگی از خویش در امر دریدن پردهء تزویر و دروغ و نبرد علیه ایدئولوژی و اسطوره های نظام شوروی سهم برازنده گرفت. این شخصیت ادبی و تاریخی طی سالیان طولانی تبعیداش، پیام های حاوی از بیداری و هشداری به غرب و جهان نیز گسیل داشت. مشافهه ها و گفتمان های که برمحور آثار و مبارزات اش صورت گرفته و می چرخد، گواه مطابقت برحالت کنونی و اعتبار ماندگار میراث نامبرده است.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/article/russie-intervention-de-jean-yves-le-drian-au-colloque-alexandre-soljenitsyne-un

تاریخ نشر 25/11/2018

قسمت بالایی صفحه