روز طعم غذاهای فرانسوی سال ۲۰۱۶ : استادان لسان فرانسوی لباس آشپزی می پوشند ! [fr]

سفارت فرانسه در کابل برای دومین سال متوالی درعملکرد جهانی بمناسبت یوم طعم غذاهای فرانسوی شرکت می ورزد.

بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اپریل ۲۰۱۶ (۲۲ حمل ۱۳۹۵)، بیست و هفت استاد دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل، انستیتیوت فرانسه در افغانستان و لیسه های ملالی و استقلال درکنار سرآشپز سفارت فرانسه پییر – ایوو ادم، البسه و پیشبند پخت و پز بر تن کردند. اساتید مذکور با این درس طعم غذای فرانسوی بطور خیلی عملی با یک بخش هنر آشپزی فرانسه آشنا شدند.

JPEG - 35.8 kb
Les professeurs de français à la manoeuvre.

استادان لسان فرانسوی حین انجام امور پخت و پز

در چوکات این کارگاه آشپزی، آشپزان مستعد تازه کار آموختند تا چگونه تخم ها را برای پخت "مورنگ" آماده کنند و برای ساخت بیسکیت های نوع "کوکیز" مقدار دقیق مسکه، آرد، بوره و چاکلیت را دریافتند و یا نیز فهمیدند که به چه ترتیب خمیر میده را به کیک های شور کوچک درآورند.

JPEG - 29.2 kb
Le chef Pierre-Yves ADAM enseignant la pâtisserie aux professeurs de français.

سرآشپز، پییر – ایوو ادم حین آموزش پخت حلویات به استادان زبان فرانسوی

اشتراک کنندگان در آخر کار شیرینی پزی، با حضورداشت آقای ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان حلویات تعبیه شده در مقر سفارت را نوش جان نمودند.

JPEG - 37.2 kb
Les réalisations pâtissières des professeurs de français.

دست پخت های لذیذ و شیرین استادان لسان فرانسوی

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه