روز جهانی مبارزه علیه جزأی مرگ – ابلاغیهء سخنگو (۱۰ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی / ۱۹ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از هجدهمین سالروز جهانی مبارزه علیه جزأی مرگ یا مجازات اعدام، مخالفت شدید و اتقن خویش را با تعمیل جزأی مرگ که آنهم اگر در هر مکان یا محلی صورت گیرد و در تحت هرگونه حالات و شرایطی اجرا گردد، مجدداً تذکار می دهد. جمهوری فرانسه از تمام دولی که هنوزهم سزأی مرگ یا اعدام را مرعی الاجرا می کنند، می خواهد تا تطبیق یک دورهء استئجالی یا تعلیقی را بمنظور امحای قطعی این مجازات اشد رعایت نموده، و همچنان تمام دول را به امضأ و تصویب دومین پروتوکول اختیاری پیمان بین المللی منوط به حقوق مدنی و سیاسی در راستای الغای جزأی مرگ تشویق و تحریض می کند.

جزأی مرگ یا اعدام که عاری از هرگونه خاصیت و ماهیت رادع یا بازدارنده است، ارتکاب هر نوع اشتباه عدلی و قضایی را برگشت ناپذیر و جبران ناپذیر می گرداند، اکثراً نسوان، افراد فقیر و تنگدست و از لحاظ اقتصادی آسیب پذیر، و افراد و آحاد وابسته به اقلیت ها را نامتناسباً هدف قرار می دهد. علی الرغم یک گرایش جهانی به ترک و طرد جزأی مرگ، تعمیل این سزأی اشد کماکان در چندین کشور ادامه دارد.

بدین منظور، جمهوری فرانسه اهمیت قطعنامهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر راه اندازی یک دورهء استمهالی جهانی درمورد جزأی مرگ یا مجازات اعدام را که در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) با آرای جمع تاریخی متشکل از ۱۲۱ دولت جهان وضع و تصویب گردید، خاطر نشان می سازد. جمهوری فرانسه تمام دول را به پشتیبانی از جد و جهدهای که این کشورهمین اکنون درچوکات اجلاس هفتاد و پنجمین مقطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هدف تصویب یک قطعنامه جدید مبذول می دارد، تشویق و ترغیب می کند.

"جزأی مرگ یا اعدام نشان خاص و دائمی وحشت و بربریت است". - ویکتور هوگو (سخنرانی مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۸۴۸ میلادی / ۲۴ سنبله ۱۲۲۷ هجری شمسی)

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2020-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort-declaration-de-la-porte-parole-10-10

تاریخ نشر 15/10/2020

قسمت بالایی صفحه