روز بین المللی سازمان ملل متحد برای آگهی دهی از معضل ماین ها (۴ اپریل (۱۵ حمل) هر سال)

فرانسه بمناسبت روز بین المللی سازمان ملل متحد برای آگهی دهی از معضل وخطرات ماین ها، می خواهد اهمیت و ارزشی را که این کشور به مبارزه علیه ماین های ضد فرد و باقی مواد انفجاری جنگ قایل است، مجدداً تأیید کند.

JPEG

امروز هنوز هزاران انسان در سراسر جهان هر سال با ماین های ضد فرد یا باقی مواد انفجاری جنگ معیوب یا کشته می شوند. بیش از چهل کشور یا مناطق با این نوع اسلحه ملوث و آلوده اند. این اسلحه کشتار انفرادی علاوه بر درد و عذاب وحشتناکی که بر قربانیان تحمیل می کند، یک سد عمده ای بروی انکشاف اجتماعی - اقتصادی محسوب می گردد، زیرا مانع احیایی زمین شده و مدت زمان طولانی بعد از ختم منازعات فضای رعب و ترس را در ساحه مسلط می سازد.

به همین منظور فرانسه در راستای ارتقای میثاق اوتاوا درمورد منع مین های ضد فرد و در تقویهء موثریت و نگه داشت اصل محتوای میثاق به کار و جد و جهد خویش ادامه می دهد.
فرانسه بدون شک وشبه و در هر حالتی استعمال این اسلحه را محکوم و دولی را که تا هنوز این امر را انجام نداده اند، ترغیب به پیوستن به میثاق مذکور می کند.

فرانسه چندین عملکرد آموزشی و همکاری را روی دست دارد و افراد متخصص را در اختیار ممالک شریک، مانند کامبوج، بنین، بوسنی – هرزِگوین، لبنان و عراق قرار می دهد. فرانسه از کارآموزان خارجی جهت تشریک کارشناسی اش پذیرایی می کند و در تفاهم و گفتگو با موسسات بین المللی داخل اقدام می شود.

مرکز بحران و حمایت وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه ، درچوکات مأموریت های بشردوستانه و ایجاد نظم و ثبات اش، به عودت بیجاشدگان یا مهاجرین بذریعهء عملیات عاجل پاکسازی یا تعلیمات در ماین روبی که به انجمن های غیر حکومتی (بدینگونه این مرکز در سال ۲۰۱۶ میلادی – ۱۳۹۵ هجری شمسی از موسسهء "هاندیکَپ انترنیشنل" پشتیبانی کرد) یا به شرکت های تخصصی دارای معیارهای بین المللی شناخته شده محول می گردد، کمک می کند. مرکز بحران و حمایت وزارت یادشده بواسطهء تعلیمات تخصصی، در تقویت ساختارهای ملی و منطقوی مسئول هماهنگی امور مبارزه با ماین ها نیز سهیم است.

فرانسه با این تعهد اراده و عزم اش را در سهمگیری نه تنها به کاهش تعداد قربانیان چنین اسلحه مهیب، بل به پیشرفت در قبال خلع سلاح، تطبیق اهداف هزاره برای توسعه، و به تحکیم حقوق بین المللی بشردوستانه اعلام داشته، تجلی می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-l-elimination-des-mines-antipersonnel/article/journee-internationale-des-nations-unies-pour-la-sensibilisation-au-probleme

تاریخ نشر 09/04/2017

قسمت بالایی صفحه