روز بین المللی ختم عدم مجازات و کیفر از بابت جنایات ارتکاب یافته بر روزنامه نگاران (۲ نوامبر ۲۰۱۷ / ۱۱ عقرب ۱۳۹۶)

امور دفاع از آزادی مطبوعات و آزادی بیان، محافظت از روزنامه نگاران و مبارزه علیه بی کیفری و عدم مجازات کسانیکه بر اساسات بنیادی تجاوز و آن را نقض کرده اند، اولویت های سیاست خارجی جمهوری فرانسه را تشکیل می دهد. ما بدین منظور، از قطعنامه شماره ۶۸/۱۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر وضع و برسمیت شناختن یک روز بین المللی ختم عدم مجازات و کیفر از بابت جنایات ارتکاب یافته بر روزنامه نگاران، پشتیبانی می نماییم.

JPEG

کثرت گرایی رسانه ها، حق اطلاع دهی و حق اخذ اطلاعات و اخبار، بخصوص در ورای شبکهء انترنِتی، و همچنان توانمندی بیان دیدگاه های انتقادی، ارکان عمده گفتمان مردم سالار محسوب می گردد. روزنامه نگاران و جمیع کارمندان رسانه ها سهم شان را در امر دفاع از این آزادی های بنیادین ادأ می نمایند.

جمهوری فرانسه درچوکات سازمان ملل متحد، در راستای حرمتگزاری به اساسات مذکور جد و جهد می ورزد، و خواهان تطبیق کامل قطعنامه های شماره ۱۷۳۸ و شماره ۲۲۲۲ که بترتیب نخست آن بتاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی (۳ جدی ۱۳۸۵ هجری شمسی) و قطعنامه ثانی بروز ۲۷ می ۲۰۱۵ میلادی (۶ جوزا ۱۳۹۴ هجری شمسی) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد محافظت از روزنامه نگارانی درگیر منازعات مسلحانه تصویب گردید، است.

از جانب دیگر، ما آنطوریکه رئیس جمهوری فرانسه طی ماه سپتامبر گذشته (سنبله/میزان) در چوکات مجمع عمومی سازمان ملل متحد یادآور شده بود، از ایجاد سمت وظیفوی نماینده خاص نزد منشی عمومی سازمان ملل متحد برای محافظت از روزنامه نگاران حمایت، و بالاخره از بذل تلاش های سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در راستای ارتقای امنیت روزنامه نگاران، ستایش و استقبال می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/liberte-d-opinion-et-d-expression/article/journee-internationale-de-la-fin-de-l-impunite-pour-les-crimes-commis-contre

تاریخ نشر 10/12/2017

قسمت بالایی صفحه