روز بین المللی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ / ۱۹ قوس ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از هفتادمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعهد راسخ و مستمر خویش را در راستای احترام و ارجگزاری به این حقوق اساسی و بنیادین بشر در سراسر جهان تذکار می دهد.

JPEG

اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاد می آورد که این حقوق بنیادین، "بدون کدام تفکیک بخصوص نژادی، وابسته به رنگ پوست، جنسی، زبانی، دینی، مبنی بر عقیده سیاسی یا استوار بر کدام مفکوره دیگری، با منشأ ملی یا اجتماعی، ثروتمندی، برخاسته از زاد و ولد یا از کدام حالت و وضعیت دیگری" مربوط به جمیع انسان ها است.

جمهوری فرانسه در راستای دفاع جهانی حقوق بشر و مرعی الاجرا بودن مفردات آن جد و جهد می ورزد، و این امر یکی از اولویت های سیاست خارجی اش را تشکیل می دهد. جمهوری فرانسه در قبال محو جهانی جزأی مرگ، مبارزه علیه معافیت از کیفر و سزأ، مبارزه علیه شکنجه و عذاب، حصر جابرانه و ظالمانه و مفقودشدن های اجباری، مبارزه برضد تبعیضات و خشونت های تحمیل شده بر زنان، حفظ حقوق اطفال و مبارزه با تبعیضات مبنی بر سمت و سو جنسی و هویت جنسیتی متعهد می باشد.

JPEG

بدین مناسبت ویژه، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و همچنان شاروالی شهر پاریس، جهت آغاز رسمی هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همسویی و همنوایی می کند. این مراسم بزرگداشت از اعلامیه جهانی حقوق بشر در طول سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) باید زمینه برملا و روشن ساختن اهمیت و مورد روز بودن این متن اساسی و حیاتی را فراهم سازد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/journee-internationale-des-droits-de-l-homme-10-12-17

تاریخ نشر 11/12/2017

قسمت بالایی صفحه