روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان "فرانکوفونی" – (۲۰ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) – هفتهء لسان فرانسوی و جوامع فرانسوی زبان (۱۷ – ۲۵ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۶ حوت ۱۳۹۶ / ۵ حمل ۱۳۹۷)

برگزاری روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان - "فرانکوفونی" بتاریخ ۲۰ مارچ (۲۹ حوت) و بیست و سومین دور هفتهء لسان فرانسوی و جوامع فرانسوی زبان از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ مارچ (از ۲۶ حوت تا ۵ حمل)، همه ساله زمینهء تجلیل از لسان فرانسوی در تنوع اش را برای جوامع فرانسوی زبان در جهان مساعد ساخت. بدین مناسبت، بیش از ۵۰۰ ۱ رویداد با شراکت ۷۰ کشور تنظیم گردید.

روز بین المللی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی"، امسال تحت شعار "لسان فرانسوی، خط وفاق مان برای عملکرد" قرار گرفت.

PNG

مراسم گرامیداشت از هفتهء لسان فرانسوی و جوامع فرانسوی زبان که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه هماهنگی گردید، به نقش و موارد استفاده از زبان شفاهی در جامعه ارج و ارزش داد. ۵۰۰ کتابفروشی، ده ها انجمن، کتابخانه ها، مکاتب و پوهنتون ها، موزیم ها، تئاترها، و همچنان نیز شفاخانه ها، برنامه های آموزنده و سرگرم کننده ارائه داشتند. در خارج از کشور، شبکهء همکاری و فعالیت فرهنگی در هماهنگی تنگاتنگ با وزارت معارف، انستیتیوت های فرانسوی، مراکز فرهنگی بنام "الیانس فرانسوی"، نهادهای تدریس لسان فرانسوی و جمیع متصدیان فرانسوی در بخش های فرهنگ و تعلیم و تربیه، بمناسبت این هفته رویدادهای ارزنده ای به مردم پیشکش کردند.

رئیس جمهوری فرانسه ارتقای لسان فرانسوی و جوامع فرانسوی زبان را در اولویت کاری اش قرار داده است. بروز سه شنبه ۲۰ مارچ (۲۹ حوت) پلان ارتقای لسان فرانسوی و فراگیری و تسلط بر چندین زبان اعلام گردید. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در هماهنگی نزدیک با انستیتیوت فرانسوی، و در تماس و ارتباط با تعدادکثیری از فعالان، منجمله سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان (او.ای.اف.) و همه دول و حکومات وابسته به محیط و فضأی جوامع فرانسوی زبان، در تهیه و اهتمام پلان مذکور فعالانه سهم گرفت.

JPEG

لسان فرانسوی که دومین لسان بیشتر فراگرفته شده در جهان محسوب می گردد، با داشتن دستکم ۱۲۵ میلیون شاگرد و حدوداً ۰۰۰ ۹۰۰ معلم فرانسوی در خارج، دومین لسان اطلاعات و اخبار بین المللی در رسانه ها، سومین لسان داد و ستد و معاملات در جهان و چهارمین لسان انترنت است. فرانسوی منحیث یک لسان کاری حائز اهمیت مبرم، در تمامی سازمان های بین المللی جایگاه خاص دارد. لسان فرانسوی وسیله مشترک افهام و تفهیم ۲۷۴ میلیون فرد در جهان، و پنجمین لسان بیشتر تکلم شده در دنیا بوده، و معهء لسان انگلیسی، یگانه زبان زنده و حاضر در پنج قاره بشمار می آید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/journee-internationale-de-la-francophonie-20-03-18-semaine-de-la-langue

تاریخ نشر 04/04/2018

قسمت بالایی صفحه