ایام اروپایی میراث تاریخی ۲۰۱۶ (۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۷ و ۲۸ سنبله ۱۳۹۵)

جهت برگزاری سی و سومین دور ایام میراث تاریخی، ما چشم براه تشریف آوری جمع کثیری شما، جهت شناسایی با "هوتل وزیر" و اشتراک در برنامه های آموزشی مفید و سرگرم کننده ای که امسال بر محور موضوع : "میراث تاریخی و شهروندی"تنظیم یافته است، هستیم !

JPEG

در برنامه متذکره : نمایشگاه ها، کنسرت ها، کارگاه ها – ملاقات ها و برنامه های تفریحی و آموزشی برای کودکان ...

JPEG

برنامهء تدوین یافته در وزارت امور خارجه فرانسه یا "کیِ دورسیِ"

نمایشگاه ها
- "دفترچهء خاطرات سفر سفرأی فرانسه"، نمایشگاه تابلوهای رنگ آبی از هنرمند، ویرژینی بروکیِ
- آثار زیبایی "هوتل وزیر"
- "من با آنها هستم"، نمایشگاه اَن ای – ار مخلوطی از عکس ها و روایات پناهجویان

کنسرت ها
- دستهء چهار نفری هنرمندان با آلات موسیقی زهی
- گروه آوازخوانان "دیپلو ووس" وزارت خارجه
- گروه چهار نفری موسیقی نوازان "ساکسو و کلارینِت"
- گارد جمهوری

JPEG

برنامه های پرجنب و جوش
محل اختصاص یافته به شهروندی اروپایی با حضورداشت دیپلومات ها، نمایندگان نهادهای رسمی اروپا و موسسات
محل و فضای مختص به "هنر صلح" – یک پیش برنامهء نمایشگاهی که از تاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۶ الی ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ / از ۲۸ میزان تا ۲۵ جدی ۱۳۹۵، در "پُتی پَلیِ" یا کاخ کوچک برگزار خواهد شد : معرفی معاهدات اصلی و خوانش متون آرشیف ها

برنامه ها برای کودکان
- "انسان – همزیستی" : فعالیت های مشترک و زنده ای که از سوی "زرنگ های کوچک"/"لیِ پُتی دِبروویار" و بنیاد لیلیان تورام بر محور مسئلهء شهروندی ارائه می گردد.
- بازی دربارهء مفهوم اروپا که از سوی "حرکت اروپایی – فرانس" تدویر می یابد

معلومات بدرد بخور :
وعدهء دیدار بروزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر (۲۷ و ۲۸ سنبله)، از ساعت ۱۰ صبح الی ساعت ۶ شام
راه دخول، در شماره ۳۷ "کیِ دورسیِ"، ناحیهء هفت پاریس – ۷۵۰۰۷
دخول در محل مذکور با ارائهء کارت هویت آزاد است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه، و تعقیب برنامه ها در سایت های ما در کورنوف و نانت، در اینجا کلیک نمایید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/journees-europeennes-du-patrimoine/edition-2016/article/journees-europeennes-du-patrimoine-2016-17-et-18-septembre-2016

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه