روابط میان جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین به روایت ارقام کلیدی و تاریخی

فرانسه – چین : یک پیمان مشارکت راهبردی عمومی

JPEG

۱)- روند تند و نفس گیر بازدیدهای دوجانبه بسطح بُلند

از سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) بدینسو : سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری خلق چین نخستین پُست مهم و طراز اول از لحاظ تعداد کارمندان شبکهء دیپلوماتیک فرانسوی محسوب می گردد : ۶ باب قونسلگری عمومی در سرزمین پهناور چین موجود بوده و فعال است.

* اپریل ۲۰۱۳ میلادی (حمل/ثور ۱۳۹۲ هجری شمسی) : بازدید رسمی و دولتی رئیس جمهوری فرانسه از جمهوری خلق چین.

*۲۷ جنوری ۲۰۱۴ میلادی (۷ دلو ۱۳۹۲ هجری شمسی) : تجلیل از پنجاهمین سالگرد استقرار روابط دیپلوملتیک میان دو کشور مذکور.

* مارچ ۲۰۱۴ میلادی (حوت/حمل ۱۳۹۲/۱۳۹۳ هجری شمسی) : بازدید رئیس جمهوری خلق چین از جمهوری فرانسه - وضع و تصویب یک راهکار همکاری تحکیم یافته.

*۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) : دید و وادیدهای متقاطع سران دول فرانسه و چین، و همچنان سران حکومت های هر دو کشور فوق الذکر.

* می و اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی (ثور/جوزا و میزان/عقرب ۱۳۹۵ هجری شمسی) : بازدید وزیر امور خارجه و انکشاف بین الملل جمهوری فرانسه از جمهوری خلق چین.

* سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی (سنبله/میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی) : ملاقات و گفتگوی روئسای جمهوری فرانسه و چین در حاشیهء نشست عالی "جی.۲۰" یا جلسه عالی بیست کشور صنعتی و پیشرفته جهان.

* فبروری ۲۰۱۷ میلادی (دلو/حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی) : بازدید نخست وزیر جمهوری فرانسه از جمهوری خلق چین.

۲)- پیوندهای اقتصادی هر آن بهم نزدیکتر و تنگاتنگ

در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، میزان مالی تجارت دوجانبه میان جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین به ۶۸،۶ میلیارد یورو بالغ گردید.

میان جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین

* جمهوری خلق چین اولین شریک تجاری جمهوری فرانسه در قارهءآسیا است.

* جمهوری فرانسه سومین شریک تجاری جمهوری خلق چین در قارهء اروپا است.

* جمهوری خلق چین هشتمین مشتری اقتصادی جمهوری فرانسه است.

* جمهوری فرانسه جایگاه اولین تأمین کننده فرآورده های زراعتی اروپایی را دارد.

* در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) ۲،۲ میلیون گردشگر چینایی از سرزمین فرانسه بازدید نمودند.

* فرانسه دومین مقصد گردشگری چینایان خارج از قارهء آسیا محسوب می گردد.

* جمهوری خلق چین دومین تأمین کننده (تولیدات ابزار معلوماتی، برقی، نوری و بصری، نساجی و چرمی) است.

* جمهوری فرانسه در ردیف دومین کشور میزبان سرمایه گذاری های چینایی و اشتغال زا در قارهء اروپا (بسطح انگلستان) قرار گرفته است.

*۷۰۰ شرکت چینایی و هانکانگی که مولد ۰۰۰ ۴۵ فُرصت کاری می باشد، در فرانسه مستقر است.

*۶۰۰ ۱ شرکت فرانسوی که مولد ۰۰۰ ۵۷۰ بست شغلی می باشد، در چین مستقر و مصروف کار است.

* سکتورهای جدید همکاری با جمهوری فرانسه : شهر پایدار، صحت، صنعت محصلات غذایی برآورده از زراعت، بخش مالی.

۳)- یک همکاری تحکیم یافته

همکاری اقتصادی درحال متوازن شدن

شراکت های صنعتی درعرصه های نیروی هسته ای، هوانوردی و موترسازی، پایه های مستحکم روابط اقتصادی مان را تشکیل می دهد.

نیروی هسته ای

* سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) : آغاز یک مشارکت عمومی که دربرگیرنده تمامی بخش های نیروی هسته ای ملکی می گردد.

* سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) : تصویب یک ابلاغیه مشترک درمورد تعمیق همکاری نیروی هسته ای ملکی.

* سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) : در منصه عمل قرار دادن یک رویکاری بنام "سنترال دهینکلیِ پونت سی" (در نهایت برق انگلستان)

* سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) : عقد یک توافقنامه بنیادین همکاری صنعتی و تجاری میان شرکت فرانسوی "آرِوا" و شرکت چینایی "سی.ان.ان.سی."

* آخر سال ۲۰۱۷ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی) : به بهره برداری سپردن اولین ماشین "او.پی.ار." در جهان، واقع تایشن کشور چین

موترسازی

* سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) : افتتاح دو باب فابریکه تولید موترهای فرانسوی رونو (در وهان) و "پی.اس.ای. – دونگفِنگ" (در شانگدو).

هوانوردی

* سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) : تحویل دهی پیش بینی شده اولین بال طیاره ایربس نوع ای.۳۳۰ از فابریکه اختتام ساخت و ساز طیاره های سنگین باربری نوع ای.۳۳۰ در تیانجین.

همکاری علمی، فرهنگی و تعلیمی

* همکاری علمی و تِکنالوژیک که در سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی) شکل گرفت و تحقق یافت.

*۰۰۰ ۳ محقق وابسته به هر دو کشور در ۶۰۰ واحد تحقیقاتی ایفای وظیفه نموده و باهم همکاری علمی و مسلکی دارند.

* جشنوارهء "تقاطع ها" مبدل به بزرگترین جشنواره خارجی در چین گردیده است (۱۵۰ رویداد در ۳۰ شهر و با جلب بیش از ۱ میلیون تماشاچی).

*۰۰۰ ۲۸ چینایی در فرانسه مصروف تحصیل اند که این حجم چین را به دومین کشور محصلین خارجی در فرانسه مبدل کرده است.

*۰۰۰ ۱۰ محصل فرانسوی جهت کسب علوم و فنون در چین بسرمی برند : این امر به فرانسه مقام اولین کشور اروپایی و دهمین کشور محصلین خارجی در چین را اعطأ کرده است.

*۰۰۰ ۱۲۰ نفر لسان فرانسوی را بخصوص درچوکات ۱۵ مرکز فرهنگی فرانسه بنام "الیانس فرانسوی" موجود در کشور چین فرا می گیرند.

*۰۰۰ ۵۰ شهروند فرانسوی لسان چینایی را می آموزند (خارج از تحصیلات عالی)، به عبارت دیگر لسان چینایی پنجمین لسان بیشتر تدریس شده در فرانسه توصیف می گردد.

همکاری درعرصه محیط زسیت و انکشاف پایدار

*۳ اولویت : تغییر اقلیم، انکشاف شهری پایدار و معضل آب.

* آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) از سال ۲۰۰۴ میلادی بدینسو (۱۳۸۳ هجری شمسی) در چین فعالیت دارد :
- همگامی و همسویی با کشور شریک جهت انتقال آن بسوی یک اقتصاد صرفه جو در افرازات گاز کاربُن و احترام به محیط زیست.
- ارجدهی به کارشناسی و مهارت فرانسوی در چهارچوب پیمان های مشارکت.

* در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) چهار رویکار از سوی مراجع مربوط به آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) مورد تأیید و تصدیق واقع شد که جمعاً بالغ به ۱۵۰ میلیون یورو می گردد.

JPEG

در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/

تاریخ نشر 10/01/2018

قسمت بالایی صفحه