روابط دوجانبه : ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با عطا محمد نور، والی ولایت بلخ : سفر به شهر مزارشریف و ولایت بلخ (۹ – ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۹ – ۲۲ حوت ۱۳۹۵) [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان با آقای عطا محمد نور، والی ولایت بلخ درمورد اوضاع امنیتی و سیاسی در کشور و ولایت مذکور بحث و گفتگو نمود. محترم والی بلخ کارکردها به نفع صلح و ابتکارات خویش را در راستای رُشد اقتصادی ولایت معرفی کرد.

JPEG

طی تبادل نظریات میان طرفین، از پیوندهای تاریخی با فرانسه، چشم اندازی بر رویکارهای همکاری فرانسه در ولایت بلخ درعرصه های اقتصاد، زراعت، فرهنگ و باستانشناسی، نیز یادآوری بعمل آمد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه