رهایی اسرأی طالبان محکوم به قتل اتباع فرانسوی – خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی)

خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی / ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی)

مقامات افغانستان ذوات ذیل، اسامی ضیا احمد و عبدالله غلام دستگیر را که به جرم قتل خانم بِتینا گوالار، کارمند امور بشردوستانه فرانسوی حین ایفای وظایف محوله مأموریت در افغانستان نزد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین متهم و محکوم شده بودند، آزاد نمودند.

فرانسه مخالفت اتقن و اشد خویش را با آزادی و انقاذ افراد و آحاد متهم و محکوم به ارتکاب جرایم بر اتباع فرانسوی، بخصوص در مقابل عساکر و کارکنان خدمات بشردوستانه ای که در راستای تأمین امنیت و عون و مدد به مردمان نیازمند، با بذل ایثار و جانفشانی درکنار شرکای افغان مان جد و جهد ورزیدند، تذکار می دهد.

رئیس جمهور و وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حین تماس ها و گفتگوهای تیلفونی اخیر شان با همتایان افغان ایشان این معضل را صریحاً ابراز داشته و خاطرنشان نمودند. فرانسه درحالیکه نه طرف روال آغاز مذاکرات از جانب حکومت افغانستان با طالبان بوده و نه هم درعقد توافقنامه میان تحریک فوق الذکر و ایالات متحده امریکا سهیم و دخیل است، به بُلندترین سطح بسیج گردید.

مذاکرات صلحی که فرانسه هر آن آمادهء پشتیبانی از آن است، باید منافع و حقوق قربانیان جنگ و دهشت افگنی را در افغانستان درنظر گیرد. و این شرایط بایا و ضروری برای تأمین ثبات دائمی کشور مذکور و امنیت همگان محسوب می گردد.

تاریخ نشر 11/09/2020

قسمت بالایی صفحه