راه های مشرق زمین، واقع کوه های پامیر و در مسیر سرک مسمأ به "ام.۴۱"

سرک طویل و پر خم و پیچی بنام "ام.۴۱" که از سلسله کوه های مرتفع پامیر می گذرد، بخشی از مسیرهای اسرار آمیز و شگفت برانگیز سفر به آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. این گزارش تصویری جالب، سفر راه های مشرق زمین را از شهر دوشنبه، پایتخت تاجکستان آغاز، بعداً مسیر بستر دریای پنج، یکی از دو شاخه دریای آمو را دنبال نموده، و بالاخره در شهر بیشکِک، پایتخت قرقیزستان نقطهء پایان می بخشد.

JPEG

این سرک در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق در مناطق دورافتادهء آسیای مرکزی احداث گردید، و کار ساخت و ساز آن در سال ۱۹۳۲ میلادی (۱۳۱۱ هجری شمسی) خاتمه یافت. آثار و تأثیرات دیدگاه های شوروی وقت، حتی در نامگذاری قلل سر به فلک کشیده ای با ارتفاعاتی بیش از ۷۰۰۰ متر، هنوزهم مشهود و پابرجا است.

JPEG

با رسیدن به قرقیزستان، مناظر طبیعی بطور چشمگیری تغییر شکل می یابد، و اینبار مسافر عمدتاً با فلات سر سبز هموار مواجه می شود. بالاخره، موقعیت ساحل بند ایسیک – قول که حاوی یک قصری اختصاص یافته به نویسنده چنگیز ایتماتوف است، سیاحین کنجکاو را از سراسر جهان بخود می کشاند.

JPEG

جهت دریافت و تماشای این گزارش تصویری :
https://www.arte.tv/fr/videos/065301-002-A/les-routes-de-l-orient/

تاریخ نشر 07/06/2018

قسمت بالایی صفحه