راه های مشرق زمین : از اصفهان تا سمرقند، در مسیر راه ابریشم

یک سفر رنگینی در مسیر بزرگترین راه تجارتی آسیای مرکزی، گنجینه های متنوع کاملاً معجون با تاریخ.

JPEG

انجام ملاقات و گفتگو با یک قالین فروشی در شهر اصفهان، فُرصت آشنایی با رموز یک صنعت نمادینی را فراهم می سازد که بعد از پترول و گاز، سومین منبع اقتصادی ایران محسوب می گردد.

JPEG

در وسط دشت، شهر یزد هنوزهم در قلب خود برج های مشهور سکوت را که در ایام باستان از آنها حین ادأی مراسم خاکسپاری دین زرتشتی استفاده بعمل می آمد، گنجانیده است. بعداً، مسافر کنجکاو با عزیمت بصوب شهر کرمان، خودرا در برگزاری پُر جوش و خروش جشن عنعنوی نو روز می یابد. بدین مناسبت، هر خانوادهء محل هفت سین را آماده کرده، و سفره ها و میزهای خویش را با هفت شیء یا ترکیبات نمادینی چون، قطعات، سیر، سیب، سِرکه، سِنجد، گُل سنبلچه، ماهی سرخ رنگی شناور در یک جام شیشه ای و سَمَنو که کلچه شیرینی است از گندم، مزین می سازد. بعداً، سفر از داخل دشت لوت بصوب شهر مشهد ادامه می یابد، و بالاخره با ترک خاک ایران، بازدید از شهرهای زیبا و تاریخی بخارا و سمرقند در ازبکستان، آخرین مرحله گزارش سیاحتی پرُ فراز و نشیب مان را در امتداد جاده اسطوره ای ابریشم تشکیل می دهد.

JPEG
JPEG

جهت دریافت و تماشای این گزارش تصویری، در اینجا کلیک کنید :
https://www.arte.tv/fr/videos/065301-003-A/les-routes-de-l-orient/

تاریخ نشر 10/06/2018

قسمت بالایی صفحه