رئیس جمهور اشرف غنی، بتاریخ 30 نوامبر(09 قوس) در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم (COP21) در بورژهِ اشتراک ورزید [fr]

بمناسبت گشایش کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم (COP21) در بورژهِ، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، بتاریخ 30 نوامبر 2015 (09 قوس 1394) از 150 رئیس دولت پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

تاریخ نشر 14/12/2015

قسمت بالایی صفحه