دیپلوماسی فرانسه جهت پشتیبانی از نامزدی پاریس ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) آماده و بسیج شده است.

شهر پاریس نامزد میزبانی و برگزاری مسابقات اولَمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) است. وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه که عضو موسس مسابقات ورزشی مذکور می باشد، جهت حمایت از این نامزدی، همراه با تمام شبکهء دیپلوماتیک فرانسه در خارج از کشور خودرا آماده و بسیج گردانیده است.

PNG

یک نامزدی متحدکننده

نامزدی فرانسه به پذیرایی و استقبال از بازی های اولمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) یک موضع متحدکننده شمرده می شود که در کشور مشارکت ملی نیرومندی را ایجاد کرده است. رویکار مذکور از جانب همه فعالان ورزش فرانسوی به پیش برده می شود و %۷۷ فرانسوییان حامی آن استند (نظرسنجی "تی.ان.اس – سوفرِس، ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی / میزان – عقرب ۱۳۹۵ هجری شمسی). برعلاوه مردم عام این مملکت، جمیع اعضای حکومت و فعالان سیاسی به تمام سطوح، دنیای اقتصاد، تحرکات انجمن های اجتماعی، تعداد کثیری از موسسات غیر حکومتی متعهد به رویکار یادشده بوده و در زمینه دست اندر کاراند.

JPEG

بتاریخ ۸ فبروری (۱۹ دلو)، وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، جهت معرفی نامزدی شهر پاریس به بازی های اولمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) به سفرأی کشورهای مقیم در فرانسه، از تیم کُمیتهء نامزدی پاریس ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) مشایعت و پذیرایی بعمل آورد.

ناگفته نباید گذاشت که کشور فرانسه برای پذیرش و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی یک هدف و محل جاذب توصیف می گردد و دیپلوماسی فرانسه با پیام و ارزش های این مسابقات جهانی موافق و همسو است. (...)

JPEG

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/la-diplomatie-francaise-mobilisee-en-soutien-a-la-candidature-paris-2024/

تاریخ نشر 29/05/2017

قسمت بالایی صفحه