دیپلوماسی اقتصادی – هوانوردی – فروش ۹ بال طیاره نوع اِیربس "ای۳۳۰-۳۰۰" به شرکت هوایی هانگ کانگ اِیرلَینز (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۵ سنبله ۱۳۹۵)

ما عقد یک قرارداد مهم میان اِیربس و شرکت هوایی هانگ کانگ اِیرلَینز را که بتاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۵ سنبله) از سوی مولد اروپایی اعلام گردید، استقبال می نماییم. فرمایش قاطع درمورد عرضه و دریافت نُه بال طیاره مسافربری نوع ای۳۳۰-۳۰۰ به مبلغ حدوداً ۲ میلیارد یورو تهیه و صادر شده است.

JPEG

این فرمایش جدید، رابطه اعتمادی که تولیدکننده اروپایی را با کمپنی هانگ کانگی پیوند می دهد، تحکیم می بخشد. ناگفته نماند که از قبل شرکت هوایی هانگ کانگ اِیرلَینز، صرفاً با وسایط مسافربری هوایی ساخت ایربس تشکیل گردیده است، (۱۱ بال طیاره اِیربس نوع ای۳۲۰، ۲۲ بال طیاره اِیربس نوع ای۳۳۰، و بالاخره یک بال طیاره اِیربس نوع ای۳۵۰-۹۰۰ که باید از اکنون الی آخر سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) تحویل داده شود).

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2016/article/diplomatie-economique-aeronautique-vente-de-9-appareils-a330-300-a-la-compagnie

تاریخ نشر 20/09/2016

قسمت بالایی صفحه