دیپلوماسی اقتصادی – ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه با اَلن بنتِجاک، رئیس کُمیته ملی مشاورین تجارت خارجی فرانسه (اول آگست ۲۰۱۷ / ۱۰ اسد ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه اول آگست ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای اَلن بنتِجاک، رئیس کُمیته ملی مشاورین تجارت خارجی فرانسه (سی.ان.سی.سی.او.اف.) ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

موصوف مراتب سپاس و امتنان خویش را به کُمیته ملی مشاورین تجارت خارجی فرانسه، بخاطر سهمگیری چشمگیر کُمیته متذکره در مدیریت "بِزنِس فرانس" (تجارت فرانسه)، وهمچنان نیز از بابت حمایت اش از اصلاحاتی در حال تطبیق از سوی حکومت فرانسه در راستای عصری سازی نظم و نسق پشتیبانی عامه از صادرات، ابراز نمود.

این گفتگو نیز فُرصت داد تا نتایج فعالیت شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) کُمیته ملی مشاورین تجارت خارجی فرانسه (سی.ان.سی.سی.او.اف.) مورد ارزیابی قرار گرفته، در تحکیم گفتمان این ساختار با نهادهای دولتی عامه کار و زحمت انجام یافته، و جهت بسیط و بهینه ساختن طی مراحل صادرات، یک مقطع فکر و اندیشه درمورد تقارب دیگر فعالان بخش صادرات راه اندازی گردد.

آنچنانیکه آقای ژان – ایوو لودریان طی مصاحبه اش با روزنامهء "لیِ ایکو" مورخ ۲۰ جولای (۲۹ سرطان) یادآور شد، جهت پخش فرهنگ صادرات و کمک با شرکت های صادرکننده فرانسوی که هنوز تعداد شان بخصوص در تناسب با بعضی رقبای اروپایی مان ناکافی است،(۰۰۰ ۱۲۵ کمپنی فرانسوی در حالیکه رقم چنین کمپنی ها در کشورهای ایتالیا دو برابر بیشتر و در آلمان بیش از سه برابر است)، باید "سهولت و بی پیرایگی" در راستای کارآیی و موثریت بیشتر بوجود آورد.

JPEG

برای وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه، رسیدن به این تعامل مستوجب بسیط ساختن انتظام حمایت از صادرات هم در داخل فرانسه، یعنی الزام مراجعه شرکت ها به یگانه غرفه در منطقه، و هم در خارج از سرزمین، با هماهنگی و انسجام امور متصدیان صادرات از سوی سفارتخانه فرانسه می باشد. آقای ژان – ایوو درلودریان خواستار تقویت هفت خانواده ای که حق اولویت را در تجارت دارند، (صحت، صنعت خوراکه های زراعتی، صنعت گردشگری، صنایع فرهنگی و ابداع، شهر پایدار، فنآوری های در حال بروز و رُشد و انرژی های تجدید پذیر)، و همراهی و همگامی بهتر اولین صادرکنندگان گردید.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-alain-bentejac

تاریخ نشر 07/08/2017

قسمت بالایی صفحه