دیپلوماسی اقتصادی – صحت – آغاز برنامه ای زیر نشان "خدمات صحی فرانسه، صحت فرانسوی، یک عرصه عالی و برتری که شایان صادرات است" از جانب ژان – مارک ایرو (وزارت امور خارجه فرانسه یا "کیِ دورسیِ"، ۱۵ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۵ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بروز چهارشنبه ۱۵ مارچ ۲۰۱۷ مصادف به ۲۵ حوت ۱۳۹۵، کنفرانس تحت عنوان "صحت فرانسوی، یک بخش عالی و برتری که شایان صادرات است" را اختتام بخشید.

PNG

این رویداد نخست از جانب آقایان ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای صنعت سیاحت و امور فرانسوییان مقیم خارج، و ژان –ماری لو گوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان گشایش یافت.

کنفرانس مذکور که فعالان اصلی بخش صحت فرانسه را گردهم آورد، فُرصتی بود برای آغاز برنامه ای زیرعلامه " خدمات صحی فرانسه". هدف از این "نشان صادرات" که ثمرهء ابتکار عامه و خصوصی می باشد، برداشتن یک گام نوی در راستای ارتقای عرضه تولیدات فرانسوی است.

تولیدات در عرصهء صحت با عواید مالی به مبلغ ۷، ۲۸ میلیارد یورو، سومین سکتور صادرات فرانسه را تشکیل می دهد، و سهم مثبتی در رویحساب تجاری فرانسه به سطح پولی ۳،۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) دارد. نظر به رده بندی "تومسون – رویترز"، فرانسه میزبان چهار انستیتیوت از ۲۵ انستیتیوت عامه تحقیقاتی بیشترین مبتکر در جهان است.

: جهت معلومات مزید
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/diplomatie-economique-sante-lancement-par-jean-marc-ayrault-de-la-marque-french

تاریخ نشر 19/03/2017

قسمت بالایی صفحه