دیپلوماسی اقتصادی – آغاز کار نهادء "دیدبان اتصالات" بواسطهء آقایان ماتیاس فِکل و اَلَن ویدالی (۳۱ آگست ۲۰۱۶ / ۱۰ سنبله ۱۳۹۵)

آقایان ماتیاس فِکل، منشی دولت در امور تجارت خارجی و اَلَن ویدالی، منشی دولت مسئول امور حمل و نقل، ابحار و صنعت ماهیگیری، دیروز زمینهء ملاقات و گفتگو را با سفرأی که در طول کنفرانس "هفتهء سفرأ" تحت عنوان "اتصالات هوایی، ریلی (خط آهن) و بحری" گردهمایی نموده اند، فراهم ساختند.

بهبود اتصالات، در یک فضأ و ماحول دشوار برای بخش گردشگری، باید امر دسترسی به سرزمین های ما را در قبال رسیدن به هدف پذیرایی از ۱۰۰ میلیون گردشگر در فرانسه طی سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی)، بسیطتر و جذابتر کند.

منشیان دولت، جهت پیگیری پیشرفت های بدست آمده در عرصهء اتصالات، ایجاد یک مرکز دیدبان اختصاصی را که مأموریت جمع آوری داده های مربوط به جریان و تردد سیاحتی شیوه های مختلف حمل و نقل و احتیاجات برآورد شده را بعهده دارد، اعلام نمودند.

برای دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2016/article/diplomatie-economique-lancement-d-un-observatoire-de-la-connectivite-par

تاریخ نشر 01/09/2016

قسمت بالایی صفحه