دیدار سفیر فرانسه با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان با آقای حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات و گفتگو نمود. ذوات فوق الذکر مسائل مربوط به هر دو کشور را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند.

JPEG

تاریخ نشر 09/04/2017

قسمت بالایی صفحه