دیدار سفیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان

شام سه‏ شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۱ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان بازدید بعمل آورد و در ضیافتی که به افتخارش تنظیم یافته بود اشتراک ورزید. موصوف طی این ضیافت دوستانه با آقای داوود مرادیان، رئیس انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان درمورد تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقه ‏ای و همچنین دورنمای تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و فرانسه بحث و گفتگو نمود.

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 18/09/2017

قسمت بالایی صفحه