دیدار اعضای هیئت دیپلوماتیک اروپا با رئیس جمهور، و مشافهه سران مأموریت اتحادیهء اروپا با رئیس اجرائیه افغانستان (کابل، ۴ مارچ ۲۰۱۹ / ۱۳ حوت ۱۳۹۷)

در این هفته، اعضای هیئت سیاسی و دیپلوماتیک اروپا بشمول نائب سفیر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل، با آقای محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده، در ارگ ریاست جمهوری کشور ملاقات کاری انجام دادند.

JPEG

یک روز قبل از این ملاقات رسمی ، سران مأموریت اتحادیهء اروپا با آقای داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده، مشافهه و تبادل نظرات مفصل بسررسانیده بودند.

https://twitter.com/ashrafghani https://twitter.com/ARG_AFG https://twitter.com/EUinAfghanistan https://twitter.com/afgexecutive

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه