دور ثانی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه – رأی فرانسوییان مقیم خارج (۷ می ۲۰۱۷ / ۱۷ ثور ۱۳۹۶)

از بیشتر از ۳،۱ میلیون فرانسوی مقیم در خارج از کشور که در لیست های انتخاباتی قونسلی ثبت نام کرده اند، تقاضا بعمل می آید تا بروزهای ۶ و ۷ می ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ و ۱۷ ثور ۱۳۹۶) در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سهم گرفته، رأی دهند.

JPEG


وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه و همچنان شبکهء دیپلوماتیک و قونسلی اش، جهت فراهم نمودن زمینهء رأی دهی به هموطنان ما که مقیم در خارج از کشور اند، آماده و بسیج گردیده است.

۸۶۶ مرکز رأی دهی منقسم در ۴۵۰ محل بروی رأی دهندگان باز است ؛ این ارقام افزایش بیش از %۱۰ را نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) نشان می دهد.

بتاریخ ۲۳ اپریل (۳ ثور)، میزان مشراکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری %۴۴ بود، به عبارت دیگر ۶ واحد بیشتر از نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی). معهذأ، با مراجعه و ازدحام شدید رأی دهندگان در بعضی شهرها، تدابیر خاصی جهت کاهش زمان انتظار اتخاذ گردید.

معلومات موثر و کارآمد در این زمینه، در سایت دیپلوماتیک و رسمی حکومت فرانسه (diplomatie.gouv.fr ) و در سایت های انتِرنِتی قونسلگری ها و سفارتخانه های مان قابل دسترسی می باشد.

جهت معلومات مزید در عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/elections-vote-des-francais-de-l-etranger

تاریخ نشر 07/05/2017

قسمت بالایی صفحه