دهمین کنفرانس وزرأی جامعه حوزهء اقیانوس آرام –...

خانم انیک جیراردَن، وزیر امور سرزمین های ماورالبحر فرانسه، در دهمین کنفرانس وزرأی جامعه حوزهء اقیانوس آرام (پاسیفیک) بروزهای ۲۷ و ۲۸ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۵ و ۶ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، از جمهوری فرانسه نمایندگی نمود.

PNG

موصوفه در مراسم بزرگداشت از هفتادمین سالگرد کنفرانس جوامع وابسته به حوزهء اقیانوس آرام "پاسیفیک" - (سی.پی.اس.) اشتراک ورزید.

وزیر امور سرزمین های ماورالبحر جمهوری فرانسه ضمن این سفراش با تعدادی از سران دول مربوط به ساحهء اقیانوس آرام (پاسیفیک) گفتگو، و نیز با فعالان نهادهای رسمی، اقتصادی و تشکلات مدنی کالِدونی جدید ملاقات نمود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/oceanie/evenements/article/dixieme-conference-des-ministres-de-la-communaute-du-pacifique-27-28-07-17

تاریخ نشر 31/07/2017

قسمت بالایی صفحه