دعوت تودیعی سفیر فرانسه (کابل، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۴ عقرب ۱۳۹۷)

قبل از ظهر روز پنجشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۴ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، بمناسبت ختم دورهء کاری آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر فرانسه در کشور، یک ضیافت تودیعی ای در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان تنظیم و ترتیب داده شد.

JPEG

در این محفل رسمی و دوستانه، رئیس اجرائیه، تعدادی از وزرأ و اراکین عالیرتبه حکومت وحدت ملی، ، نمایندگان منتخب، سران سیاسی، فعالان جامعهء مدنی، اعضای کور دیپلوماتیک مقیم کابل... و مسئولین موسسات بین المللی همکار دربخش های صحت، معارف و امداد رسانی اشتراک ورزیدند.

دورهء مأموریت آقای ریشیهِ بحیث سفیر در افغانستان بعد از گذشت دو نیم سال ایفای خدمات و وظایف محوله، بخصوص در راستای تحکیم هرچه بیشتر دوستی میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان، به اتمام رسید، و نامبرده بدین منوال کشور میزبان را ترک کرد.

JPEG

موصوف ضمن سخنرانی خویش خطاب به مدعوین، درمورد ماحول مأموریت اش در کشور چنین افزود : "من هرگز مدت زمان حیات و اقامت ام را در افغانستان فراموش نخواهم کرد. از التفات، همکاری بی شائبه و مهمانوازی گرم تان سپاسگزارم".

تاریخ نشر 18/11/2018

قسمت بالایی صفحه