دعوت به گِردهمایی بین المللی در چوکات برنامهء پانزده دوری منطقوی برای مساوات میان زنان و مردان و متعاقباً به نمایشگاه عکاسی بنام "فقط زنان افغان" [fr]

JPEG

درچوکات برنامهء پانزده دوری منطقوی برای مساوات میان زنان و مردان در "رون – اَلپ Rhône-Alpes"، خانمان و معلومات عدلی و قضأیی بین المللی "رون – اَلپ - Rhône-Alpes"، با مشارکت "لا رادو دیاسپورا - la RADDHO Diaspora"، "خانهء عبور و مرور- Passages la Maison des" و "لو کنام رون – اَلپ le Cnam Rhône-Alpes"، با مسرت از شما دعوت بعمل می آید تا در این گِردهمایی بین المللی اشتراک ورزیده افتخار بخشید :

جمعه 09 اکتوبر 2015 مطابق به 17 میزان 1394، از ساعت 10 صبح تا 30 : 12 ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 30 : 5 عصر، نشانی : "کنام لیون بزرگ -Cnam Grand Lyon " "لو کیوبیکس - Le Cubix"، 4 سرک راویهِ، ناحیهء 7 شهر لیون -4 rue Ravier, Lyon 7ème ، اتاق های شماره 3 و 4

به تعقیب گِردهمایی مذکور، نمایشگاه عکاسی بنام "فقط زنان افغان" افتتاح می شود.

رویداد با صرف عصریه ای خاتمه می یابد.

این نشست از سوی انجمن های متعلمین و متعلمین اسبق "کنام - Cnam" (یونیکنام - Unicnam، ایکنام-پی.اس.تی - Aicnam-Pst) پشتیبانی می شود.

ثبت نام از ورای خط برقی قبل از تاریخ 28 سپتامبر 2015 مطابق به 6 میزان 1394 صورت می پذیرد.

unsubscribe@lecnam-rhonealpes.fr

JPEG JPEG JPEG JPEG

تاریخ نشر 16/09/2015

قسمت بالایی صفحه