دریافت مجدد یک فیلم موجز تاریخی در موزیم گیمهِ که روایت از کشف گنجینه های باستانی ظریف و باشکوه بگرام می کند.

مستند مصور رنگین تاریخی مورخ سنه ۱۹۳۹ میلادی / ۱۳۱۸ هجری شمسی از ژوزِف هَکَن باستانشناس مشهور فرانسه، درمورد کشف نخستین گنجینه های خارق العاده باستانی و آثار منقوش زیبا و حیرت برانگیز قدیمی کارشده بالای عاج در بگرام، افغانستان – این مستند کوتاه، تصاویر دلچسپی از باشندگان آنوقت منطقه و زندگی یومیه شان نیز برداشته، و به معرض دید بیننده قرار می دهد. (از آرشیف نشرات انستیتیوت ملی آثار سمعی و بصری فرانسه)

Film retrouvé au musée Guimet – Joseph Hackin en 1939, et un court aperçu des trésors archéologiques de Bagram, nord de Kaboul – Afghanistan

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه