درگذشت هِلموت کُهل : اطلاعیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه

من مراتب تسلیت و همدردی عمیق خودرا به خانواده موصوف، به مقامات و به تمام مردم آلمان تقدیم می دارم.

JPEG

طراح صلح هِلموت کُهل، صدراعظم اسبق آلمان با فرانسوا میتران، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در راستای ساخت و ساز یک اروپای آزاد، نیرومند و متحد استوار بر محراق ارزش های مردم سالاری، جد و جهد ورزید.

این زاویهء نگرش بینا و هوشمند، جهت آسایش، رفاه و شکوفایی نسل های آینده، باید جاویدان منبع الهام ما باشد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/article/declaration-de-m-jean-ycves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 18/06/2017

قسمت بالایی صفحه