درگذشت اتل بیهاری واجپای، صدراعظم اسبق هندوستان (۱۷ آگست ۲۰۱۸ / ۲۶ اسد ۱۳۹۷)

ما با تأثر و تأسف زیاد از وفات اتل بیهاری واجپای، صدراعظم اسبق هندوستان اطلاع حاصل نمودیم.

JPEG

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانواده اش، به مقامات و مردم هندوستان تقدیم می دارد.

موصوف که یک شاعر، سیاستمدار و مرد دورنگری بود، تاریخ هندوستان را رقم زد. اسم اش با رشتهء دوستی میان فرانسه و هندوستان پیوند خورده است که نامبرده این رابطه اخص را با آغاز مشارکت راهبردی ساز و شکل داد. این پیمان راهبردی مملکتین از سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هجری شمسی) بدینسو، دو کشور مان را باهم متحد می سازد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/evenements/article/disparition-de-l-ancien-premier-ministre-indien-atal-bihari-vajpayee-17-08-18

تاریخ نشر 22/08/2018

قسمت بالایی صفحه