درگذشت آقای والِری ژیسکار دِستَن، رئیس جمهور اسبق فرانسه [fr]

JPEG

متن کامل بیانیهء آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را بمناسبت بزرگداشت از خاطرات و کارکردهای سیاسی و ملی آقای والِری ژیسکار دِستَن، رئیس جمهور فقید جمهوری فرانسه، از اینجا دریافت بدارید :

مراتب ادأی احترام به آقای والِری ژیسکار دِستَن، رئیس جمهور فقید فرانسه : Hommage au Président Valéry Giscard d’Estaing

بدین مناسبت، از تاریخ ۸ الی ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی (از ۱۸ تا ۲۱ قوس ۱۳۹۹ هجری شمسی)، یک کتاب درج و ثبت مراتب تعزیت و تسلیت در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان گشوده شده است.

با درنظرداشت جو و فضای ناشی از شیوع مرض واگیر کُرونا – "کووید-۱۹"، منظور از این ابتکار، گشایش یک کتاب برقی اُنلاین درج و ثبت ابراز مراتب سوگ و همدردی ذیل است :

شما با استفاده و تکمیل فورمهء آتی، می پذیرد که درچوکات مراسم ادأی احترام و اکرام به آقای والِری ژیسکار دِستَن، رئیس جمهور فقید فرانسه، و در مطابقت با سیاست محرمیت و حفاظت از زندگی خصوصی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه conformément à la politique de confidentialité et de protection de la vie privée du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. معلومات بدست آمده از سوی سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. معهذأ، شما به سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل اذن نشر عام همه و یا قسمتی از معلومات فوق الذکر را در سایت این سفارت می دهید. سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل قبل طبع و نشر پیام های ارسالی، حق تعدیل آنها را که بذریعهء فورمه متذکره فرستاده شده است، بخود محفوظ می داند.

.


فرستادن پيام

تاریخ نشر 09/12/2020

قسمت بالایی صفحه