داوطلبی و تسلیم دهی پروژه ها – راه اندازی برنامهء PISCCA برای سال ۲۰۱۷ [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان برنامهء "پروژه های ابتکاری جوامع مدنی و ائتلاف های فعالان" یا (PISCCA) را برای سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) به داوطلبی میگذارد.

این برنامه توسط بخش همکاری ها و امور فرهنگی اجرا خواهد گردید. برنامۀ مذکور مربوط مؤسسات فعال در افغانستان میگردد، و هدف اصلی آن تقویت هماهنگی، کارآیی و مؤثریت شان میباشد.

درخواست ها و طرح های پیشنهادی باید به زبان فرانسوی یا انگلیسی قبل از روز جمعه ۲٦ می ۲۰۱۷ میلادی (۵ جوزا ۱۳۹۶هجری شمسی) ساعت ۵ عصر (بوقت محلی) به نشانی ذیل ارسال گردد:

نامزدی به PISCCA ۲۰۱۷

قابل توجه آقای پسکل هانس
بخش همکاری ها و امور فرهنگی
سفارت فرانسه
جادهء شیرپور، شهرنو
پُست بکس نمبر ۱۵۹۶ کابل

هشدار :همچنان، یک کاپی الکترونیکی پروژه باید به ایمیل آدرس های ذیل ارسال گردد: :
pascal.hanse@diplomatie.gouv.fr و alain.masetto@diplomatie.gouv.fr

دوسیه نامزدی (معرفی برنامه به زبان های فرانسوی، دری و انگلیسی و فورمه درخواستی به زبان های فرانسوی و انگلیسی) را از اینجا داونلود نمائید :

معرفی برنامه به لسان هایفرانسوی/دری/انگلیسی :

PDF - 245.4 kb
presentation_piscca_2017_fr.pdf (PDF - 245.4 kb)
PDF - 239 kb
Présentation PISSCA en dari_2017.pdf (PDF - 239 kb)
PDF - 191.3 kb
icsscp_presentation_2017_eng.pdf (PDF - 191.3 kb)

فورمه را به لسان های فرانسوی و انگلیسی تکمیل نمایید :

PDF - 416.8 kb
formulaire_piscca_2017_fr.pdf (PDF - 416.8 kb)
PDF - 278 kb
application_form_icsscp_2017_eng.pdf (PDF - 278 kb)

تاریخ نشر 07/05/2017

قسمت بالایی صفحه