خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – انجام مشوره ها و تبادل نظرات میان جمهوری فرانسه و فِدِراسیون روسیه درمورد ثبات راهبردی و بحران های منطقوی و بین المللی - (۱۶ جولای ۲۰۲۰ م. / ۲۶ سرطان ۱۳۹۹ ه.ش.)

بروز پنجشنبه ۱۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی (۲۶ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی)، روئسای امور سیاسی وزارتخانه های اروپا و امور خارجه و قوای مسلح جمهوری فرانسه در دورنمای برگزاری قریب الوقوع اجلاس شورای همکاری درمورد مسائل امنیتی (سی.سی.کیو.اس.) در شهر پاریس که وزرأی امور خارجه و دفاع جمهوری فرانسه و فِدِراسیون روسیه را محشور و مصحوب می کند، از ندداء روسی شان جهت انجام مشوره ها و تبادل نظرات مختص به مسائل ثبات راهبردی و بحران های منطقوی، پذیرایی و میزبانی نمودند. جلسهء شورای همکاری درمورد مسائل امنیتی (سی.سی.کیو.اس.) برای آخرین بار در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه میزان سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر مسکو اهتمام یافته، دایر گردید.

JPEG

جلسه متذکره در چهارچوب مشخص و تعریف شده از جانب دو فرستاده خاص ریاست جمهوری، آقایان یوری اوشاکوف و پییِر ویمونت، سفرأ، زمینهء ارزیابی و مداقه تطبیق اجندآی اعتماد و امنیت را که به ابتکار رئیس جمهوری فرانسه و ندید روسی اش در تابستان گذشته آغاز و راه اندازی گردیده بود، فراهم کرد.

انجام این مشورت ها و تبادل نظرات نیز اذن درمیان گذاشتن ابعاد سیاسی و نظامی بحران های مختلف منطقوی و بین المللی را مانند شرایط و اوضاع در جمهوری اسلامی ایران، دولت لیبیا، جمهوریت عربی سوریه، در قارهء افریقا، و همچنان تأثیرات و پیامدهای جغرافیایی- سیاسی مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" داد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/evenement-de-l-annee-2020/article/communique-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-consultations

تاریخ نشر 17/07/2020

قسمت بالایی صفحه