خبرنامهء مطبوعاتی آقایان ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و کریستوف کاستَنِر، وزیر امور داخله جمهوری فرانسه - (جمعه، ۱۲ جون ۲۰۲۰ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۹) [fr]

فرانسه با درنظرداشت تحول مثبت شرایط و اوضاع صحی در سرزمین فرانسه و در قارهء اروپا، و به تأسی از دستورالعمل های کُمیسیون اروپا که دیروز اعلام و تصریح گردید، تمامی محدودیت های وضع شده بر تردد در مرزهای داخلی و اروپایی (زمینی، هوایی و بحری) خویش را که جهت مبارزه علیه مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" تعمیل گردیده بود، صبح یوم دوشنبه ۱۵ جون ۲۰۲۰ میلادی (۲۶ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی) – (بساعت ۱۲ شب) برمی دارد.

معهذأ، سراز یوم دوشنبه ۱۵ جون (۲۶ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی)، اشخاص مجیء از کشورهای مربوط به فضای اروپایی (یعنی، دول عضو اتحادیهء اروپا، همچنان ممالک آندور، ایسلاند، لیشتانشتاین، موناکو، ناروی، سَنت–مارتَن، سویس و واتیکان) می توانند بدون تقبل محدودیت ها و قیودات منوط به مبارزه علیه مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، داخل سرزمین فرانسه شوند، همانطوریکه قبل از تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۲۰ میلادی (۲۸ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی) معمول و مرسوم بود. مسافرین مذکور بخصوص مجبور و مکلف به داشتن تصدیقنامهء عزیمت بین المللی موهن جهت ورود به سرزمین فرانسه نیستند. جهت یادآهانی مسئله باید افزود که اشخاص مجیء از فضا و حدود و ثغور اروپایی حین مواصلت شان به فرانسه، از سپری نمودن قرنطینه چهارده روزه معاف هستند.

با عملکرد بالمثل، کماکان اعمال محدودیت ها بر تردد در مرزها با کشورهای اسپانیا و انگلستان ادامه خواهد داشت :
اسپانیا تا تاریخ ۲۱ جون (اول سرطان)، حفظ محدودیت های تردد خویش را در پیوند با مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، و همچنان اقتضای رعایت قرنطینهء چهارده روزه از جانب مسافرینی که از کشورهای اروپایی مواصلت می ورزند، برگزید. نتیجتاً، فرانسه در تفاهم و توافق با مقامات اسپانوی، محدودیت های کنونی مرعی الاجرا را تا تاریخ ۲۱ جون (اول سرطان) حفظ خواهد کرد. تا تاریخ مذکور، از مسافرین مسیرهای هوایی مجیء از کشور اسپانیا دعوت بعمل می آید تا حین مواصلت شان به فرانسه، یک دور قرنطینهء چهارده روزه را مراعات نمایند.

بتاریخ ۸ جون (۱۹ جوزا)، انگلستان وضع مکلفیت و مجبوریت به رعایت قرنطینهء چهارده روزه را برای مسافرین مجیء از کشور فرانسه انتخاب و استصفأ کرد. بدین ترتیب، سر از تاریخ ۱۵ جون (۲۶ جوزا)، مسافرین مجیء از انگلستان تحت محدودیت های دخولی در سرزمین ملی وابسته به مبارزه علیه مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" واقع نمی گردند، ولی حین مواصلت شان، تا امر ثانی مکلف به رعایت قرنطینهء چهارده روزه هستند.

برعلاوه، سراز تاریخ اول جولای (۱۱ سرطان)، فرانسه به تأسی از دستورالعمل های کُمیسیون اروپا که از پیشنهادات فرانسوی اقتباس یافته است و دیروز اعلام و تصریح گردید، اقدام به یک گشایش تدریجی مرزهای خارجی شِنگِن خویش می ورزد. مبادرت به این گشایش منطبق با وتیره ها و کار شیوه های که بسطح اروپا از همین الآن تا زمان یادشده تدوین و تسجیل خواهد یافت، تدریجاً و متفاوتاً نظر به شرایط و اوضاع صحی کشورهای ثالث مختلف صورت خواهد پذیرفت.

با درنظرداشت تعاملات جذابیت تحصیلات عالی، محصلین بین المللی که متعلق به هر کشوری باشند ، اجازهء مواصلت و آمدن به فرانسه را دارند، و شیوه ها و هنجارهای پذیرایی از ایشان تسهیل خواهد یافت. به تقاضاهای روادید (ویزه) و برگه های اقامت شان در تقدم امور محوله مآوب ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.

لطفاً جهت اخذ معلومات مزید، در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-et-communiques/article/communique-de-presse-de-jean-yves-le-drian-et-christophe-castaner-12-06-20

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه