– خبرنامهء مشترک ژان – مارک ایرو و بوریس جانسون (۲۸ جولای ۲۰۱۶ / ۷ اسد ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، آقای بوریس جانسون، همتای انگیس اش را بحضور پذیرفت. در پایان ملاقات وزرأ، یک خبرنامهء مشترک در مورد اوضاع کشور سوریه منتشر گردید.

آقایان ژان – مارک ایرو و بوریس جانسون، بترتیب وزرأی امور خارجه فرانسه و انگلستان طی گفتگوی در این روز، اوضاع وخیم و غم انگیز کشور سوریه را مورد بحث قرار دادند.

هر دو وزیر، ادامهء محاصره شهر الپ را از سوی نیروهای رژیم سوریه و متحدین اش شدیداً تقبیح نمودند. محاصره این شهری که تقریباً ۳۰۰۰۰۰ باشنده هنوز در آن گیرمانده اند، از سرگیری مذاکرات صلح را ناممکن می سازد. عواقب آن که بمباردان افراد ملکی و تأسیسات طبی است، از قبل مصیبت بار بوده و خطر بروز بیجا شدن مهاجرین جدید را خلق می کند.

وزرأی نامبرده، رسماً به متحدین رژیم سوریه هشدار دادند تا فوراً به این عملیاتی که توافق به آتش بس مونیخ و حقوق بین المللی بشردوستانه را نقض می کند، خاتمه دهند. آنها خواستار اعمال کامل و هر چه عاجلتر توافقنامهء پایان مخاصمت ها و امر پیشرفت در مسیر یک مرجع عالی با صلاحیت انتقالی، دارای قدرت تام اجرایی، گردیدند. آنها در این باب، از روحیهء مسئولیت پذیری مخالفین که در داخل یک کمیته عالی مذاکرات دورهم جمع شده اند، ستایش بعمل آوردند، و کمیته عالی مذکور باید آمادگی خویش را برای سهمگیری فعالانه در مذاکرات بین السوریایی اعلام و تأیید کند. ذوات فوق، پشتیبانی خودرا از آقای ستیفن دومیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد مجدداً تأیید نمودند.

وزرأی امور خارجه کشور های فرانسه و انگلستان تعهد عمیم اعضأی گروه بین المللی حمایت از سوریه، با عطف به قطعنامهء شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد را در راستای نائل آمدن به یک توافق بالای یک روند انتقال سیاسی تا تاریخ اول آگست (۱۱ اسد)، در چوکات قطع مخاصمت ها و بهبود راه های امداد رسانی بشر دوستانه، یادآور شدند. وزرأی مذکور از ادامه تلاش های ایالات متحده امریکا، درهماهنگی با سازمان ملل متحد در راستای همکاری با کشور روسیه جهت دست یافتن به یک توافق تا اتمام معیاد تعیین شده،، قدردانی نمودند. هر دو وزیر خاطر نشان کردند که تنها روسیه قادر به قانع ساختن رژیم بشارالاسد به ختم جنگ و کشانیدن وی به پای میز مذاکرات است.

وزرأی یادشده، برضرورت ازدیاد کوشش ها جهت مبارزه با گروه های دهشت افگن در کشور سوریه، که آن دسته چه "داعش" باشد یا چه جبهه النصره، اصرار نمودند.

وزرأی امور خارجه حکومت های فرانسه و انگلستان تذکار دادند، تا زمانیکه افراد ملکی سرزمین سوریه مورد کشتار عام واقع می گردند، نه کدام راه حل سیاسی پایدار و نه کدام برگشتی بسوی ثبات در کشور سوریه می تواند وجود داشته باشد.

برای دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-communique-conjoint-de-jean-marc-ayrault-et-boris-johnson-28-juillet-2016

و همچنان : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-royaume-uni-evenements/article/royaume-uni-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-son-homologue-boris-johnson

تاریخ نشر 31/07/2016

قسمت بالایی صفحه