خبرنامهء ریاست جمهوری – گفتگوی تیلفونی میان آقایان امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه –(۱۶ جون ۲۰۱۸ / ۲۶ جوزا ۱۳۹۷)

صبح روز شنبه ۱۶ جون ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۶ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با آقای رجب طیب اردوغان، همتای ترکی اش مشافهه تیلفونی نمود.

JPEG

موصوف وابستگی و دلچسپی خویش را به گفتگوی سیاسی و به پیوندهای تاریخی میان جمهوری فرانسه و جمهوری ترکیه تذکار داد.

آقای ماکرون با تأکید بر نقش مبرم سرزمین ترکیه در قبال پذیرش مهاجرین سوریایی، ضرورت به پیگیری همکاری نزدیک درمورد مبارزه با دهشت افگنی، بحران های منطقوی و مسائل پناهجویی را خاطر نشان ساخت.

رئیس جمهوری فرانسه اظهار امیدواری جدی نمود تا گفتگو با جمهوری ترکیه جهت استقرار ثبات، تأمین حفاظت از افراد ملکی و تطبیق شرایط مناسب و لازمه در راستای روند سیاسی قابل اعتبار، بخصوص دربارهء سوریه، بیشتر تقویت یابد.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-entretien-telephonique-entre-le-president-de-la-republique-emmanuel-macron-et-recep-tayyip-erdogan-president-de-la-republique-de-turquie/

تاریخ نشر 21/06/2018

قسمت بالایی صفحه