خبرنامهء ریاست جمهوری – ملاقات و گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه با آقای ینز ستولتِنبِرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمال - "ناتو" (۱۵ می ۲۰۱۸ / ۲۵ ثور ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۱۵ می ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۲۵ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آقای ینز ستولتِنبِرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" را بحضور پذیرفت.

JPEG

آقایان ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و ستولتِنبِرگ، منشی عمومی "ناتو"، تحولات اخیر انکشاف مبارزه علیه دهشت افگنی، و همچنان امر حفظ محیط امنیت اروپا، بخصوص مسئلهء فضای امنیتی در شرق میانه و اوکراین را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

ضمن این گفتگوها میان طرفین، امور مقدماتی و آمادگیری های لازمه در قبال نشست عالی پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" که بروزهای ۱۱ و ۱۲ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۰ و ۲۱ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر بروکسل دایر خواهد گردید، مطالعه و بررسی گردید. رئیس جمهوری فرانسه نخست از بذل سعی و تلاش آقای ستولتِنبِرگ جهت قیام پیمان "ناتو" منحیث سازمان چندجانبه، پرتحرک و همگانی ای که پیشرفت ها در مسیر دفاع اروپا را کاملاً مدنظر می گیرد، اظهار امتنان و سپاس نمود، و ثانیاً انگشت بر نقش خاصی که فرانسه خواهان انجام آن است، گذاشت. موصوف بعداً انجام جد و جهدهای از یک سال بدینسو را جهت تقویهء منابع دفاعی ای که تا حوالی سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ هجری شمسی) به %۲ سرمایه ملی افزایش خواهد یافت، تذکار داد ؛ این افزایش جهت تحکیم رابطهء فرااتلانتیک و تقویهء اعتبار نظامی اروپایی ها صورت می پذیرد.

رئیس جمهوری کشور دیدگاه فرانسوی را درمورد آیندهء پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" معرفی نموده، شرح داد : یعنی، دورنمای یک سازمان متحد و یکپارچه، عصری شده که از منابع اش بشکل بهتر در خدمت تأمین ثبات و امنیت ساحهء یورو – اتلانتیک استفاده کند، و نیز معتبر و موثر برای دفاع جمعی مان باشد. این چشم انداز خاص در قلب اولویت های فرانسه حین برگزاری نشست عالی بروکسل جا خواهد داشت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/entretien-avec-m-jens-stoltenberg-secretaire-general-de-l-otan/

تاریخ نشر 20/05/2018

قسمت بالایی صفحه